Prawo

koronawirus zdjęcie

Zasłanianie nosa i ust

Dzisiaj ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające inny akt prawny (rozporządzenie z dnia 10. kwietnia 2020) – uszczegóławiające zasady zasłaniania nosa i ust w czasie pandemii. Paragraf nr 18, dotyczący noszenia masek i maseczek, który w poprzedniej wersji miał zaledwie dwie linijki, teraz rozciąga się na całą stronicę Dziennika Ustaw i opisuje dokładnie kiedy trzeba, a kiedy można nie zasłaniać ust i nosa. Dla nas …

Zasłanianie nosa i ust Read More »

koronawirus zdjęcie

Koronawirus – specustawa

Koronawirus, o którym już dość długo słyszeliśmy w mediach dotarł do Polski. Sejm uchwalił w poniedziałek Specustawę, która wprowadza specjalne rozwiązania w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem. Co musimy wiedzieć o koronawirusie? Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że od 12 do 25 marca czasowo ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty tzn.opublikowało listę placówek , w których zawiesza się zajęcia i w których zajęcia będą się odbywały. Zawieszenie zajęć …

Koronawirus – specustawa Read More »

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Kongres Praw Rodzicielskich

Rzecznik Praw Obywatelskich razem z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zapraszają rodziców na dwudniowy Kongres Praw Rodzicielskich, który odbędzie się 25 i 26 czerwca 2018 r na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na Kongresie obowiązuje rejestracja uczestników. Podczas Kongresu poruszone będą następujące zagadnienia:  jakie współczesne wyzwania cywilizacyjne są wyzwaniem dla rodziców  konflikty w rodzinie i sposoby podejścia do nich  władza rodzicielska i zakaz stosowania kar cielesnych  jak …

Kongres Praw Rodzicielskich Read More »

Dyrektywa RODO/GDPR

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w „Zakątek21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem …

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Read More »

Protest pod Sejmem RP

Minął miesiąc od rozpoczęcia protestu w Sejmie

Rodzice dorosłych niepełnosprawnych dzieci domagają się spełnienia ich postulatu i wypłacania osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 18 rok życia, świadczenia w wysokości 500 zł. Janina Ochojska, która 16 maja chciała odwiedzić protestujących w Sejmie, nie została do budynku wpuszczona, a niepełnosprawni, którzy wyszli do niej, otrzymali zakaz opuszczania budynku. Iwona Hartwich powiedziała dziennikarzom, że protestujący czują się zastraszani. Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej podkreśla, …

Minął miesiąc od rozpoczęcia protestu w Sejmie Read More »

zdjęcie niemowlęcia

Pierwsze „kroki” rodzica dziecka niepełnosprawnego

Jeżeli już wiesz, że urodzisz dziecko niepełnosprawne – sprawdź jak najszybciej jak korzystać z uprawnień, które daje Tobie i Twojej rodzinie ustawa „Za życiem”. Zajrzyj do informatora wydanego przez Ministra Zdrowia, gdzie znajdziesz wszystkie uprawnienia przysługujące przed i po urodzeniu dziecka: Aby skorzystać z uprawnień potrzebne jest zaświadczenie (o chorobie lub niepełnosprawności, które powstały w przed narodzinami dziecka lub w czasie porodu), które otrzymasz od lekarza (NFZ), posiadającego specjalizację …

Pierwsze „kroki” rodzica dziecka niepełnosprawnego Read More »

koperta

Pytanie do Kandydata

  Zakątek 21 włącza się w akcję zainicjowaną przez Koalicję 21 Ruszamy z akcją: Pytanie do Kandydata ‪#‎debata‬ ‪#‎Politykaspołeczna‬ ‪#‎wybory2015‬ Trwa kampania prezydencka. Za nami pierwsza debata, w której – mimo bloku pytań Polityka społeczna – nikt nie zająknął się nawet o sprawach osób niepełnosprawnych.   A przecież jeszcze przed chwilą w środowisku osób niepełnosprawnych przetoczyła się gorąca dyskusja na temat projektu ustawy zmieniającej ustawę …

Pytanie do Kandydata Read More »

paragraf prawny

Subwencja oświatowa a niepełnosprawność dziecka

  Wielu z rodziców zastanawia się, ile tak naprawdę pieniędzy dostaje szkoła w ramach subwencji oświatowej za dziecko z daną niepełnosprawnością. Aby wyliczyć subwencję na konkretne dziecko, trzeba mieć metryczkę subwencji oświatowej na dany rok (teraz 2013), o którą występuje się do gminy prowadzącej przedszkole/szkołę, do którego chodzi nasze dziecko. Potrzebne również obowiązujące na dany rok rozporządzenie MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. …

Subwencja oświatowa a niepełnosprawność dziecka Read More »

paragraf prawny

Zwolnienia z opłat za abonament RTV

Nie wszyscy rodzice dzieci z zespołem Downa zdają sobie sprawę, że pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego zwalnia z opłaty abanomentu RTV. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728) w art. 4 ust. 3 mówi, że zwalnia się z opłat abonamentowych osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej …

Zwolnienia z opłat za abonament RTV Read More »

chłopiec na wózku inwalidzkim

Debata: Niepełnosprawność w rodzinie

Pani Wicemarszeki Sejmu Wanda Nowicka zaprasza na debatę pod hasłem „Niepełnosprawność w rodzinie – na co mogą liczyć rodzice i osoby niepełnosprawne w Polsce w XXI wieku”. Na konferencji poruszane będą m.in. następujące tematy: • Renta socjalna dla osób niepełnosprawnych • Dziecko w szkole, matka w pracy – czy matki osób niepełnosprawnych powinny pracować? • Perspektywy dla dorosłych niepełnosprawnych • Projekt mieszkań chronionych – gdzie mają mieszkać niepełnosprawni? …

Debata: Niepełnosprawność w rodzinie Read More »

paragraf prawny

Wyższe progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne

Od 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z 10 sierpnia 2012 roku ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia …

Wyższe progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne Read More »

książki

Zwrot za podręczniki

  Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę, że rządowy program ,,Wyprawka szkolna 2012″” uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach. Stowarzyszenie  ustaliło, że o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci. Mówi o tym art. 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.06.2012   Rząd chwali …

Zwrot za podręczniki Read More »

paragraf prawny

Świadczenie pielęgnacyjne: Będzie więcej czasu na złożenie wniosku o dodatek

Do 30 czerwca wydłużony będzie termin, w którym rodzic uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko będzie mógł się ubiegać do niego o specjalny dodatek.   Tym samym opiekunowie będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku o jego przyznanie. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. poz. 551) …

Świadczenie pielęgnacyjne: Będzie więcej czasu na złożenie wniosku o dodatek Read More »

paragraf prawny

Świadczenie pielęgnacyjne: rodzice mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł

  Do 31 maja rodzice otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne mogą składać wniosek o przyznanie 100 zł dodatku do tego wsparcia. Umożliwia im to kolejna edycja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  a rozporządzenie z 9 maja w tej sprawie zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 551). Jest on skierowany tylko do części uprawnionych, a mianowicie rodziców i opiekunów faktycznych zajmujących się …

Świadczenie pielęgnacyjne: rodzice mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł Read More »

koperta

Niska czy wysoka szkodliwość społeczna?

Zbulwersowani i żywo poruszeni umorzeniem nagłośnionej latem 2009 roku sprawy zakonnicy, która pobiła niepełnosprawną dziewczynkę, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Zakątek 21 postanawiają zająć jasne stanowisko w sprawie. Nie zgadzamy się tym samym z wyrokiem SR w Augustowie, który ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu warunkowo umorzył sprawę na okres próby jednego roku. Taki wyrok uznajemy za głęboko niesprawiedliwy i otwierający niebezpieczny precedens. Przypomnijmy, …

Niska czy wysoka szkodliwość społeczna? Read More »

paragraf prawny

Rodzice odliczą podwójną ulgę rehabilitacyjną w PIT

  Osoba niepełnosprawna lub ta, na utrzymaniu której znajdują się niepełnosprawni członkowie rodziny, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Gdy posiada samochód osobowy, którym jeździ na rehabilitację, może swój dochód pomniejszyć maksymalnie o 2280 zł. Limit ten mogą podwoić małżonkowie. Jeśli rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko i każde z nich łoży na jego utrzymanie, obojgu przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej. A zatem każdy z nich z tytułu używania samochodu …

Rodzice odliczą podwójną ulgę rehabilitacyjną w PIT Read More »

pieniądze w kieszeni

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne, przyznawane tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych

  Wyższe świadczenia pielęgnacyjne, przyznawane tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych, dla innych członków rodzinny zasiłek opiekuńczy uzależniony od kryterium dochodowego – to najważniejsze zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które przygotowało MPiPS.   Obecnie świadczenie pielęgnacyjne – w wysokości 520 zł miesięcznie – przyznawane jest osobom, które rezygnują z pracy zawodowej, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Nie jest uzależnione od …

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne, przyznawane tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych Read More »

paragraf prawny

Eksperci: dotacje dla szkół zamiast subwencji na niepełnosprawnych uczniów

  Pieniądze z subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne powinny trafiać do szkoły, do której ono uczęszcza, a nie do gminy – uważają uczestnicy konferencji „Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością”, która odbyła się u rzecznika praw obywatelskich. Konferencję zorganizowała we wtorek RPO Irena Lipowicz we współpracy z rzecznikiem uczniów niepełnosprawnych (funkcjonującym w ramach projektu „Wszystko Jasne” wspieranego przez Fundację Batorego) i Stowarzyszeniem Nie-Grzeczne Dzieci. Jak wyjaśnił rzecznik uczniów …

Eksperci: dotacje dla szkół zamiast subwencji na niepełnosprawnych uczniów Read More »

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Informujmy o łamaniu prawa Rzecznika Praw Obywatelskich

  W związku z rozmowami prowadzonymi w ramach projektu z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich mamy ogromną prośbę do wszystkich rodziców uczniów z niepełnosprawnością oraz dyrektorów placówek oświatowych, którzy są przekonani o łamaniu prawa do edukacji uczniów z niepełnosprawnością, o zgłaszanie takich przypadków do Rzecznika Praw Obywatelskich. Można dokonywać zgłoszenia także w czyimś imieniu. Proszę jednak pamiętać, że Rzecznik nie jest punktem informacyjnym, ani nie udziela wsparcia materialnego, a służy do interwencji w przypadku łamania …

Informujmy o łamaniu prawa Rzecznika Praw Obywatelskich Read More »

pieniądze w kieszeni

Dodatkowe 100 zł dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne

  W pierwszym kwartale przyszłego roku osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe 100 zł miesięcznie – przewiduje podjęta we wtorek uchwała Rady Ministrów.   Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów podjęła uchwałę, która przewiduje ustanowienie rządowego programu zakładającego przyznanie osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka – pomocy finansowej w wysokości 100 zł …

Dodatkowe 100 zł dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne Read More »