O nas

We wrześniu 2006 r. trzy osoby: Monika Waćkowska-Kabaczyńska, Alicja Plewnia oraz Martin Kabaczyński postanowiły założyć forum dyskusyjne. Miało ono być platformą wirtualnych spotkań dla rodziców, opiekunów, cioć, babć, wszystkich innych członków rodziny oraz przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Po niedługim czasie okazało się, że jest nas bardzo dużo i wciąż przybywa! W szybkim czasie forum rozrosło się do bardzo dużej liczby aktywnych użytkowników, wielu wątków, burzliwych dyskusji – po prostu tętniło i tętni życiem jak na forum dyskusyjne przystało.

Ponieważ Internet to nasz żywioł, zarówno zawodowy, jak i prywatny – po 2 latach funkcjonowania forum stwierdziliśmy, dlaczego by nie wykorzystać naszych umiejętności do zupełnie formalnej działalności. Pomyśleliśmy o formie prawnej, jaką jest stowarzyszenie. Nasza działalność skupia się głównie na działalności w Internecie. To tu działałamy, to głównie dzięki sieci realizować chcemy cele statutowe. Członkowie założyciele Stowarzyszenia “Zakątek 21” są z różnych części Polski, sympatycy Zakątka 21 są z różnych części świata  – to stanowi naszą wartość.

Dzięki sformalizowaniu naszej działalności możemy realizować wiele pomysłów, które nie byłyby możliwe, działając nieformalnie. Forma prawna umożliwia nam zbieranie funduszy, bez których realizacja celów statutowych nie byłaby możliwa.

We wrześniu 2008 r. w Wiśle odbyło się zebranie założycielskie naszego stowarzyszenia.

Zdjęcie z zebrania założycielskiego w Wiśle

Potem nastąpiło sześć długich miesięcy, podczas których korespondowaliśmy z Krajowym Rejestrem Sądowym… Wreszcie w marcu 2009 r. otrzymaliśmy decyzję o zarejestrowaniu Stowarzyszenia “Zakątek 21”.

Data rozpoczęcia działalności naszego stowarzyszenie jest bardzo na miejscu: 21 marca 2009 r., czyli Światowy Dzień Zespołu Downa!