O nas

We wrześniu 2006 r. trzy osoby:( od prawej) Monika Waćkowska-Kabaczyńska,  Martin Kabaczyński oraz Alicja Plewnia postanowili założyć forum dyskusyjne.

Założyciele zakątka 21 na konkursie fotograficznym

Miało ono być platformą wirtualnych spotkań dla rodziców, opiekunów, cioć, babć, wszystkich innych członków rodziny oraz przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Po niedługim czasie okazało się, że jest nas bardzo dużo i wciąż przybywa! W szybkim czasie forum rozrosło się do bardzo dużej liczby aktywnych użytkowników, wielu wątków, burzliwych dyskusji – po prostu tętniło i tętni życiem jak na forum dyskusyjne przystało.

Ponieważ Internet to nasz żywioł, zarówno zawodowy, jak i prywatny – po 2 latach funkcjonowania forum stwierdziliśmy, dlaczego by nie wykorzystać naszych umiejętności do zupełnie formalnej działalności. Pomyśleliśmy o formie prawnej, jaką jest stowarzyszenie. Nasza działalność skupia się głównie na działalności w Internecie. To tu działamy, to głównie dzięki sieci realizować chcemy cele statutowe. Członkowie założyciele Stowarzyszenia “Zakątek 21” są z różnych części Polski, sympatycy Zakątka 21 są z różnych części świata  – to stanowi naszą wartość.

Dzięki sformalizowaniu naszej działalności możemy realizować wiele pomysłów, które nie byłyby możliwe, działając nieformalnie. Forma prawna umożliwia nam zbieranie funduszy, bez których realizacja celów statutowych nie byłaby możliwa.

We wrześniu 2008 r. w Wiśle odbyło się zebranie założycielskie naszego stowarzyszenia.

zdjęcia z założycielskiego spotkania

Potem nastąpiło sześć długich miesięcy, podczas których korespondowaliśmy z Krajowym Rejestrem Sądowym… Wreszcie w marcu 2009 r. otrzymaliśmy decyzję o zarejestrowaniu Stowarzyszenia “Zakątek 21”, którą świętowaliśmy na I Zlocie Zakątka 21

Data rozpoczęcia działalności naszego stowarzyszenie jest bardzo na miejscu: 20 marca 2009 r. czyli tuż przed  Światowym Dniem Zespołu Downa!

O Zakątku 21, który oswaja zespół Downa na Portalu Integracja

Relacje z ostatnich walnych zgromadzeń Stowarzyszenia Zakątek21:

w Ośrodku Gołoborze

w Domu Mileżówka

w Ośrodku Polanika