koronawirus zdjęcie

Zasłanianie nosa i ust

Dzisiaj ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające inny akt prawny (rozporządzenie z dnia 10. kwietnia 2020) – uszczegóławiające zasady zasłaniania nosa i ust w czasie pandemii. Paragraf nr 18, dotyczący noszenia masek i maseczek, który w poprzedniej wersji miał zaledwie dwie linijki, teraz rozciąga się na całą stronicę Dziennika Ustaw i opisuje dokładnie kiedy trzeba, a kiedy można nie zasłaniać ust i nosa.

Dla nas jest najważniejsze uwzględnienie wyjątku (braku obowiązku noszenia masek/maseczek/szalików etc.) w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie – ustęp 2, punkt 3 w paragrafie 18:

Par. 18
ustęp 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek  zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa [...]
ustęp 2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku: [...]
punkt 3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie  orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane; [...]