paragraf prawny

Subwencja oświatowa a niepełnosprawność dziecka

 

Wielu z rodziców zastanawia się, ile tak naprawdę pieniędzy dostaje szkoła w ramach subwencji oświatowej za dziecko z daną niepełnosprawnością. Aby wyliczyć subwencję na konkretne dziecko, trzeba mieć metryczkę subwencji oświatowej na dany rok (teraz 2013), o którą występuje się do gminy prowadzącej przedszkole/szkołę, do którego chodzi nasze dziecko.

Potrzebne również obowiązujące na dany rok rozporządzenie MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj bowiem (czytaj wyżej zlinkowany tekst) znajdują się wagi subwencyjne, przez które pomnaża się kwotę bazową uzyskiwaną na podstawie metryczki. To zwykłe działanie matematyczne odkrywa przed nami, jakie konkretne kwoty płyną z ministerstwa na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Obecnie obowiązują dwie wagi subwencyjne: 
P31 = 4,0 dla niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. 
P39 = 9,5 dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem, także wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. 
Podsumowując: obecnie (dla przedszkolaków!) każdy stopień upośledzenia określony w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego przemnaża się przez wagę 31. Sprzężenie przez wagę 39.

Tekst powstał dzięki Marcie (baronkowi :-* ).