pieniądze w kieszeni

Dodatkowe 100 zł dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne

 

W pierwszym kwartale przyszłego roku osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe 100 zł miesięcznie – przewiduje podjęta we wtorek uchwała Rady Ministrów.

 

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów podjęła uchwałę, która przewiduje ustanowienie rządowego programu zakładającego przyznanie osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka – pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie wypłacana od 1 stycznia do 31 marca 2012 r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny otrzymują: matka albo ojciec (lub faktyczni opiekunowie), którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do 31 stycznia, a w przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu – w ciągu 7 dni, od kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub ośrodek pomocy społecznej).

Podwyższenia kwoty zasiłku domagały się rodziny niepełnosprawnych dzieci

W poprzednich latach organizowano protesty pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Jesienią premier Donald Tusk spotkał się z rodzinami niepełnosprawnych dzieci i zapewnił, że otrzymają podwyżkę świadczenia.

Dodatkowa pomoc – 100 zł w listopadzie i w grudniu – została już raz przyznana przez Radę Ministrów w październiku. Premier zapowiadał wówczas, że jest to początek zmian dla rodzin, które „na pełny etat opiekują się bliskimi, których niepełnosprawność nakazuje całodobową opiekę”.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Źródło