Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Kongres Praw Rodzicielskich

Rzecznik Praw Obywatelskich razem z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zapraszają rodziców na dwudniowy Kongres Praw Rodzicielskich, który odbędzie się 25 i 26 czerwca 2018 r na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Na Kongresie obowiązuje rejestracja uczestników.

Podczas Kongresu poruszone będą następujące zagadnienia:

 •  jakie współczesne wyzwania cywilizacyjne są wyzwaniem dla rodziców
 •  konflikty w rodzinie i sposoby podejścia do nich
 •  władza rodzicielska i zakaz stosowania kar cielesnych
 •  jak zabezpieczyć dobro dziecka w sytuacji rozstania rodziców
 •  sądownictwo rodzinne
 •  efektywności postępowań sądowych w sprawach rodzinnych
 •  niepłacenie alimentów na dzieci
 •  współpraca zagraniczna w sprawach rodzinnych , funkcjonowanie organów typu Barnevernet i Jugendamt
 •  kontakty z dziećmi po rozwodzie i jak je  faktycznie wyegzekwować, opieka naprzemienna, alienacja rodzicielska
 •  ustalenie pochodzenia dziecka
 •  prawo do życia rodzinnego, dylematy rodziców z niepełnosprawnościami
 •  sytuacje rodziców dziecka z niepełnosprawnością
 •  problemy małoletniego rodzicielstwa
 • sytuacja w Polsce dzieci urodzonych za granicą i ich rodziców pozostających w związkach jednopłciowych

Szczegółowy Program Kongresu:

Dzień pierwszy

Dzień drugi

Po kliknięciu na wybrany tytuł panelu dyskusyjnego otwiera się relacja nagrana w trakcie trwania dyskusji. Zakątek 21 reprezentował Tomasz Grochowski w panelu rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Panel ten zaczyna się od 2 godziny i 8 minuty zapisanej relacji.