paragraf prawny

Zwolnienia z opłat za abonament RTV

Nie wszyscy rodzice dzieci z zespołem Downa zdają sobie sprawę, że pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego zwalnia z opłaty abanomentu RTV.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728) w art. 4 ust. 3 mówi, że zwalnia się z opłat abonamentowych osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego.

Jeśli świadczenie nie jest pobierane, to można być zwolnionym pod warunkiem  pozytywnego wpisu przy pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Warunkiem jest wtedy zarejestrowanie odbiornika na dziecko niepełnosprawne – musi mieć ono jednak ukończone 13 lat.

Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728

Zobacz tabelę zwolnień.

Zobacz stronę Poczty Polskiej.