paragraf prawny

Zwolnienia z opłat za abonament RTV

Nie wszyscy rodzice dzieci z zespołem Downa zdają sobie sprawę, że pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego zwalnia z opłaty abanomentu RTV.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728) w art. 4 ust. 3 mówi, że zwalnia się z opłat abonamentowych osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego.

Jeśli świadczenie nie jest pobierane, to można być zwolnionym pod warunkiem  pozytywnego wpisu przy pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Warunkiem jest wtedy zarejestrowanie odbiornika na dziecko niepełnosprawne – musi mieć ono jednak ukończone 13 lat.

Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728

Zobacz tabelę zwolnień.

Zobacz stronę Poczty Polskiej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.