Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Informujmy o łamaniu prawa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

W związku z rozmowami prowadzonymi w ramach projektu z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich mamy ogromną prośbę do wszystkich rodziców uczniów z niepełnosprawnością oraz dyrektorów placówek oświatowych, którzy są przekonani o łamaniu prawa do edukacji uczniów z niepełnosprawnością, o zgłaszanie takich przypadków do Rzecznika Praw Obywatelskich. Można dokonywać zgłoszenia także w czyimś imieniu.

Proszę jednak pamiętać, że Rzecznik nie jest punktem informacyjnym, ani nie udziela wsparcia materialnego, a służy do interwencji w przypadku łamania prawa! W przypadku pytań dotyczących interpretacji przepisów lepiej skorzystać z naszego informatora, bądź dzwonić bezpośrednio do nas.

 

Warto wykorzystywać BRPO, bo duża liczba merytorycznych, udokumentowanych wniosków może sprawić, że kwestia edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostanie potraktowana priorytetowo, a wsparcie BRPO jest istotnym elementem naszych działań na rzecz zmian systemowych. W roku 2012 my także przy swoich interwencjach będziemy dodawać kopię informacji do RPO.

 

Najlepiej dokonać zgłoszenia poprzez specjalny FORMULARZ WNIOSKOWY. Można także zgłaszać poszczególne przypadki drogą mailową:
Proszę się nie krępować i powielać tę informację na forach internetowych i blogach. Bez pokazania, że problemy rodziców uczniów z niepełnosprawnością z uzyskaniem wsparcia i realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie są jednostkowe, a raczej stanowią swego rodzaju normę nie zmienimy rzeczywistości, a dokładniej nie zmienimy przepisów MEN. Interwencja RPO może także pomóc rozwiązać Państwa jednostkowe problemy.