Protest pod Sejmem RP

Minął miesiąc od rozpoczęcia protestu w Sejmie

Rodzice dorosłych niepełnosprawnych dzieci domagają się spełnienia ich postulatu i wypłacania osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 18 rok życia, świadczenia w wysokości 500 zł. Janina Ochojska, która 16 maja chciała odwiedzić protestujących w Sejmie, nie została do budynku wpuszczona, a niepełnosprawni, którzy wyszli do niej, otrzymali zakaz opuszczania budynku. Iwona Hartwich powiedziała dziennikarzom, że protestujący czują się zastraszani.

Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej podkreśla, że ten protest może się zakończyć tylko w jeden sposób: przez przyznanie dorosłym osobom niepełnosprawnym dodatkowego dofinansowania. Pani Janina w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” opowiedziała o kosztach, które ponosi jako osoba niepełnosprawna i podkreśliła, że kwota 500 zł, której żądają protestujący w sejmie ma raczej charakter symboliczny.

Stowarzyszenie Zakątek 21 popiera postulaty rodziców dorosłych niepełnosprawnych, którzy żądają wprowadzenie dodatku ”na życie” dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. Iwona Hartwich zapowiada, że 25 maja planowana jest manifestacja poparcia przed Sejmem.

(Zdjęcie we wpisie: © Kasia551210. Dziękujemy!)