wzór karty parkingowej

Karta parkingowa

UWAGA Od 1 lipca 2014 zmieniły się przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej Na tzw. kopertach osoby niepełnosprawne mogą parkować jedynie wtedy, kiedy posiadają  ważną Kartę Parkingową. Stanowi ona jedyny dokument uprawniający do korzystania ze szczególnych przywilejów w ruchu drogowym. Kto jest uprawniony? Kartę parkingową osoby niepełnosprawne mogą uzyskać na podstawie: orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, orzeczenia o całkowitej niezdolności …

Karta parkingowa Read More »