ksiązki i jabłko

Warszawa: Konferencja ” Sukces szkolny dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Dyrektorzy oraz Grona Pedagogiczne Zespołów Szkół Specjalnych Nr 63 i Nr 85 mają zaszczyt zaprosić Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na spotkanie ze specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej…

pod hasłem:

„ SUKCES SZKOLNY DZIECKA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH”

Konferencja odbędzie się w dniu 11 III 2010 r.(czwartek), o godz. 17.00 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (wjazd od ul. Orlej)

W ramach spotkania:
1. Przedstawione i omówione zostaną :

  • nowatorskie metody terapii i pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • znaczenie sukcesu w prawidłowym przygotowaniu dziecka do życia i pracy zawodowej,
  • aktualne oferty szkół.

2. Poczęstunek
3. Dyskusja

WAŻNE:

W czasie trwania konferencji zapewniamy opiekę dzieciom rodziców biorących udział w spotkaniu.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc dla dzieci, prosimy rodziców o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne  (kontakt: 22-620 -39-31 , 22- 620- 57- 72)

Źródło