komputer i tablet dla ON

PFRON: rusza przyjmowanie wniosków do Pegaza i Homera

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił programy, w ramach których osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON. Termin składania wniosków we wszystkich programach trwa do 5 czerwca 2009 r.

Ogłoszone programy to:

PEGAZ 2003, możliwość dofinansowania do:

  • Obszar A – dofinansowanie zakupu/montażu oprzyrządowania samochodu – od dnia 4 maja do dnia 05 czerwca 2009 roku,
  • Obszar B – dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku,
  • Obszar C – dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – od dnia 4 maja do dnia 5 czerwca 2009 roku,
  • Obszar D – dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w trybie ciągłym, nie później niż do dnia 30 listopada 2009 roku,
  • Obszar E – dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B – od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku.

O programie czytaj także na niepełnosprawni.pl

Komputer dla Homera 2003

  • zakup sprzętu komputerowego dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, w tym specjalistycznego oprogramowania.

O programie czytaj także na niepełnosprawni.pl