paragraf prawny

Zmiany w świadczeniach?

 

Rząd nie przychylił się do przedstawionych przez resort pracy na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów propozycji dotyczących podwyższenia od listopada zarówno wysokości świadczeń rodzinnych, jak i kryterium dochodowego do nich uprawniającego.

Zwiększony zostanie jedynie zasiłek rodzinny, którego podwyższenie jest jednak obowiązkiem ustawowym. Minimalna proponowana przez rząd wysokość zasiłku wynosi: 69 zł (dziecko 0 — 5 lat), 91 zł (6 — 18 lat) i 98 zł (19 — 24 lata), które to kwoty wynoszą obecnie odpowiednio: 48 zł, 64 zł, 68 zł).

Pozostałe kwoty świadczeń i progów dochodowych nie są jeszcze ostatecznie znane. Do piątku tj. 15 maja propozycje te przedstawione będą Komisji Trójstronnej, która uzgodnić ma wysokość kryteriów oraz świadczeń w przeciągu miesiąca czasu, tj. do 15 czerwca. W przeciwnym przypadku rząd sam ustali kwoty w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, czyli do 15 sierpnia.

Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że jednocześnie przy wciąż wzrastających kosztach utrzymania rodziny nie zmieniono progów dochodowych, które obowiązują w niezmienionej wielkości już od pięciu lat (obecnie wynoszą one 504 zł na osobę w rodzinie i 583 zł, gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne). Przy przypadającej na lata 2004–2009 inflacji wynoszącej 16,8 proc zamrożenie kryteriów przez ostatnie lata spowodowało ogromny spadek liczby dzieci uprawnionych do zasiłku – z 5,55 mln w 2004 roku do niespełna 3,8 mln w 2008 roku (o 47 proc.). Dzieje się tak również dlatego, iż w momencie przeprowadzania ostatniej weryfikacji w 2006 minimalne wynagrodzenie wynosiło 899 zł, a obecnie jest to już 1276 zł, czyli 30 procentowy wzrost, którego nie uwzględnia  propozycja resortu pracy podwyższająca podstawowe kryterium jedynie o 12 proc. Wiele rodzin, również obecnie pobierających świadczenia rodzinne, nie będzie więc po prostu spełniać tego kryterium i zostaną oni pozbawieni tego wsparcia.

Większość innych dodatków pozostanie bez zmian, czyli tzw. becikowe (1 tys. zł) i dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1 tys. zł), dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, jego kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania. Są jedynie szanse na zwiększenie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (z obecnie 80 zł miesięcznie do 100 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko).

Na podstawie: RP

Podyskutuj o tym na forum.