członkowie stowarzyszenia

Zmiany we władzach Stowarzyszenia „Zakątek 21”

Informujemy, że w dniu 05.03.2016 w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Polanika odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia „Zakątek 21″ podczas którego przyjęło rezygnację Moniki Waćkowskiej-Kabaczyńskiej (kabatki) z funkcji prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz Magdaleny Muszyńskiej (magdy) z funkcji wiceprezesa.

Jednocześnie walne zebranie członków Stowarzyszenia wybrało Anną Grochowską (groszka) na prezesa Zarządu oraz Małgorzatę Sierpińską (mm) na wiceprezesa.
Powołanie Małgorzaty w skład Zarządu wymogło także wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. Nowym członkiem komisji została Marta Całkowska (baronek). Marta poszerzyła także grono Zakątkowego Zespołu, czyli moderatorów forum.

Monika Waćkowska-Kabaczyńska – współtwórca i współzałożyciel Stowarzyszenia – od początku kierowała jego pracami. Inicjatorka i lokomotywa wielu przedsięwzięć Zakątka. Skrupulatna i rzetelna. Zawsze na miejscu, zawsze na czas.

Magda Muszyńska – od początku w Stowarzyszeniu. Z głową pełną pomysłów, mocno stąpająca po ziemi. Na zapleczu Zakątka wykonywała mrówczą pracę. Dokładna i niezawodna.

Moniko, Magdo – wielkie ukłony dla Was! Dziękujemy!

Anna Grochowska i Małgorzata Sierpińska znają Zakątek od lat. Są gwarancją zachowania ciągłości działań Stowarzyszenia.

Anno, Małgosiu – życzymy powodzenia i trzymamy za Was kciuki!

Pełny skład Stowarzyszenia Zakątek 21:

Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Grochowska (groszek) prezes Stowarzyszenia „Zakątek 21″
Małgorzata Sierpińska (mm) wiceprezes Stowarzyszenia „Zakątek 21″
Grażyna Olma (Grażyna O.) członek Zarządu Stowarzyszenia „Zakątek 21” i członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”, moderator forum dyskusyjnego „Zakątek 21”
Komisja rewizyjna:
Katarzyna Adamowska (kasik) przewodniczący komisji rewizyjnej i członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”
Małgorzata Sularczyk-Zielińska (Margola) członek komisji rewizyjnej i członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”, moderator forum dyskusyjnego „Zakątek 21”
Marta Całkowska (baronek) członek komisji rewizyjnej, moderator forum
Członkowie Stowarzyszenia:
Monika Waćkowska-Kabaczyńska (kabatka) współzałożycielka, admin forum Zakątek 21 i członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”
Magdalena Muszyńska (magda) członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”, moderator forum
Martin Kabaczyński (kabat) – współzałożyciel i admin forum „Zakątek 21” oraz członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”
Jacek Adamowski (Jacek) – członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”
Anna Balas (Mewa) – członek Stowarzyszenia „Zakątek 21”
Danuta Lisecka (Lusi) – członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”, moderator forum
Michał Lisecki (magura) – członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”, moderator forum
Sławomir Muszyński – członek założyciel Stowarzyszenia „Zakątek 21”
Edyta Rzechowicz (mija) – członek Stowarzyszenia „Zakątek 21”
Robert Rzechowicz (Wujek Uuu) – członek Stowarzyszenia „Zakątek 21”

Anna Torucka (anna30) – członek Stowarzyszenia „Zakątek 21”

 

zdjęcie grupowe członków stowarzyszenia

Od lewej: kabat, wujek Uuu, groszek, Margola, kabatka, Sławek, mija, magda, Jacek, mm, Wojtek, Agata; dzieci w pierwszym rzędzie od lewej: Kasia, Nina, Lila, Bianka, po prawej plecy Kuby 😉 Na zdjęcie nie załapały się, bo były już w trasie powrotnej: Grażyna O., baronek i anna30.

Aktualny adres korespondencyjny Stowarzyszenia to:
Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa
Leśnej Polanki 9E/A
03-142 Warszawa