dr prawa Monika Zima-Parjaszewska

Piknik w Lesie Bielańskim

Koło Warszawskie PSONI wróciło do swojej dobrej tradycji świętowania Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który razem z Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych przypada na 5 maja. Uroczyste obchody rozpoczęły się o 11:00 – mszą świętą w Kościele Pokamedulskim w Lesie Bielańskim. Wyjątkową atmosferę tej mszy wspomniała podczas swojego przemówienia Krystyna Mrugalska, założycielka i wieloletnia prezes PSONI – dawnego PSOUU – a aktualnie prezes  honorowy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Małgorzata Grunduls i Krystyna Mrugalska

Małgorzata Grunduls prezes Warszawskiego Koła PSONI i Krystyna Mrugalska podczas oficjalnego rozpoczęcia pikniku rodzinnego.

Pani Krystyna przypomniała, że świętowanie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęto już w 1991 roku.

Małgorzata Grunduls i Monika Zima-Parjaszewska z córeczką

Monika Zima-Parjaszewska dodała, że mówiąc o godności osoby nie myślimy tylko o szacunku, który jej się należy, ale o godności która implikuje wszystkie prawa osoby zagwarantowane w Konstytucji.

Ksiądz Drozdowicz i Burmistrz Bielan

Gospodarz, który otworzył swoje podwoje na piknik rodzinny – ks. Wojciech Drozdowicz i stojący po jego prawej stronie Burmistrz dzielnicy Bielany.

Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęły się występy Teatru Ruchu „Balonik”. Teatr skupia 25 osób z  niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 25 do 55 lat i pod kierownictwem Wojciecha Gębskiego występuje od 26 lat zdobywając wiele nagród oraz wyróżnień.

teatr Balonik

Tancerze Teatru „Balonik” tańczą wiele układów grupowych i mają też w repertuarze występy solowe.

solistka teartu Balonik w tańcu

Solistka Teatru Ruchu w układzie tanecznym do melodii Jana Sebastiana Bacha.

Teatr Balonik w następnym tańcu

Dzisiejszy  dzień  zgotował nam wszystkim chłodne przyjęcie. Wszyscy szukaliśmy ciepłego miejsca i z przyjemnością częstowaliśmy się kiełbaskami z grilla i gorącą herbatą.

widok na namioty przed kościołem

Także z uwagi na temperaturę wykład dr Moniki Zimy-Parjaszewskiej o ubezwłasnowolnieniu odbył się nie na scenie, lecz w Podziemiu Kamedulskim.

Monika Zima Pariaszewska

Mimo ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (6 września 2012 roku), nadal istnieje prawny instrument, który pozbawia osoby niepełnosprawne intelektualnie ich praw i jest to właśnie tytułowe ubezwłasnowolnienie. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od lat działa na rzecz zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia, podkreślając że jest to nieuzasadnione ograniczenie wolności i praw człowieka i nie odpowiada na faktyczne potrzeby osób wymagających prawnego wsparcia.

W internecie jest dostępna publikacja – poradnik praktyczny – pt. „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami”, która podpowiada jak można pomóc osobie niepełnosprawnej i wspierać ją w podejmowanych przez nią czynnościach prawnych.

W Polsce w przeciągu 50 lat działalności PSOUU/PSONI wiele zmieniło się na korzyść osób niepełnosprawnych, które mają dzisiaj powszechny dostęp do edukacji, czy rehabilitacji. Ciągle jednak niedostateczne są działania na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, które po wyjściu z systemu edukacyjnego są często pozostawiane samym sobie.

Tak więc dzisiejszy dzień uzmysławia nam, opiekunom osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak wiele jest jeszcze do zrobienia i że właściwie ciągle jesteśmy w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a na świętowanie dnia ich godności przyjdzie nam jeszcze poczekać…