Okladka kwartalnika Bardziej kochani

Kwartalnik Bardziej Kochani ma 20 lat

Od dwudziestu lat Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” wspiera rodziców dzieci z zespołem Downa publikując interesujące teksty w swoim kwartalniku. W 83 numerze kwartalnika, który własnie się ukazał, w dziale poświęconym nauce możemy przeczytać artykuł profesora Andrzeja Kochańskiego – „Perspektywa terapeutyczna w zespole Downa, rzut oka na przeszkody”. Profesor wyodrębnia główne trudności, jakie stoją na drodze by wdrożyć odkrycia biotechnologiczne do terapii osób posiadających zespół Downa. O trzyletnich badaniach dotyczących wykrywania wczesnych objawów demencji w zespole Downa przeczytamy w artykule doktora habilitowanego Mirosława Bik-Multanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dziale medycyna, doktor Mirosława Zowczak-Drabarczyk udostępniła nam swój wykład pt. „Celowana interwencja farmakologiczna w zespole Downa”, który wygłosiła na grudniowej konferencji w Poznaniu. W dziale rehabilitacja pani Marta Wiśniewska – oligofrenopedagog, instruktorka i terapeutka integracji sensorycznej – omawia objawy nadwrażliwości ustno-twarzowej i radzi rodzicom jakie podejmować działania, żeby pomoc dziecku. „W moim życiu” to dział kwartalnika, w którym rodzice opowiadają o swoich dzieciach. W tym numerze mama Janka, pani Mirosława, opowiada jak wprowadziła synowi celowaną interwencję farmakologiczną kiedy miał trzy i pól roku. Aneta Bester opisuje jak narodziny Ignacego pozytywnie odmieniły życie jej przyjaciół. Swoimi przemyśleniami związanymi z byciem ojcem dziecka z zespołem Downa dzieli się Józef Radwan.

Kolejne artykuły podejmują kwestie społeczne związane z zespołem Downa. Karina Jankowska opowiada o formach wsparcia dla rodziców, które świadczy Fundacja Wspierania Rozwoju „Montowania Marzeń” w Warszawie. W artykule – Praca zawodowa obowiązek czy przywilej – Wioletta Mikusek rozprawia się ze  stereotypami postrzegania rodzica dziecka niepełnosprawnego w społeczeństwie. Tomasz Grochowski w artykule – Sceptycy i entuzjaści – opowiedział o wrażeniach rodzica z grudniowej konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, która poświęcona była wielodyscyplinarnemu wsparciu rozwoju osób z zespołem Downa. Małgorzata Druś dzieli się z nami spostrzeżeniami dotyczącymi szkolnictwa osób niepełnosprawnych, które poczyniła w Słowenii, a Anna Sobolewska relacjonuje wycieczkę do Pragi, na którą pojechała z córką – Celą. Jest też „zakątkowy” akcent – artykuł o naszym kalendarzu dietetycznym.

Kwartalnik można kupić w siedzibie Stowarzyszenia Bardziej Kochani na warszawskich Bielanach (ul. Conrada 13), a także zaprenumerować – instrukcja na stronie Stowarzyszenia.