Fundacja Ja też

Ruszyły zapisy na Trzecią Pomorską Konferencję

III Pomorska Konferencja edukacyjno – medyczna organizowana przez Fundację „Ja też” i Gdański Uniwersytet Medyczny odbędzie się w dniach 3-4.03.2018Hotelu „Orle” w Sobieszewie. Sobota jest przewidziana jako dzień poświęcony sprawom edukacji, a w niedzielę omówione zostaną aspekty medyczne.

Konferencja jest dedykowana rodzicom i opiekunom osób z zespołem Downa i ze względu na wiek osób z zespołem Downa będzie przebiegała dwutorowo. Równolegle do wykładów dla rodziców dzieci młodszych, rodzice dzieci starszych i opiekunowie dorosłych osób z zespołem Downa będą mieli swój panel, w którym poruszane będą tematy mieszkalnictwa wspomaganego, możliwości pracy na przykładach spółdzielni socjalnej Apaczka, czy zatrudnienia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Na warsztatach będzie można zadać prelegentom pytania związane z ubezwłasnowolnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Na konferencji przewidziane są konsultacje medyczne dla dzieci, które przeprowadzą lekarze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzieci od lat 2 będą miały zapewnioną opiekę podczas, gdy ich rodzice będą brali udział w wykładach i warsztatach. Program konferencji jest bardzo bogaty i można się z nim zapoznać na stronie Fundacji „Ja też”.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Fundacji „Ja też”.