Flaga ONZ

Potrzebne Wasze podpisy!

Uwaga, uwaga, pełna mobilizacja! Do 16 października br. trwa zbieranie podpisów pod petycją ws. ustanowienia obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa we wszystkich krajach członkowskich ONZ. Nasze poparcie tej inicjatywy będzie służyło pogłębieniu świadomości społeczeństw nt. zespołu Downa, a także problemów, jakie napotykają osoby mające zespół Downa oraz ich rodziny.

Nie czekaj zatem podpisz petycję, której treść poniżej.

Międzynarodowa petycja w sprawie obchodzenia
21 marca jako Światowego Dnia Zespołu Downa
w krajach będących członkami Narodów Zjednoczonych

Do:
Pana Husseina Hannifa
Członka Trzeciego Komitetu ds. Społecznych, Kulturalnych oraz Pomocy Humanitarnej
66 Sesji Ogólnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych

My, niżej podpisani sygnatariusze niniejszej petycji, zwracamy się o przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Dnia Zespołu Downa świętem obchodzonym corocznie 21 marca, począwszy od roku 2012, przez Narody Zjednoczone.

Wierzymy, że te coroczne obchody zwiększą świadomość społeczną i zrozumienie stanu, który dotyczy średnio 1 na 800 urodzeń na całym świecie. Wpłyną one również na promowanie niekwestionowanego prawa osób z Zespołem Downa do cieszenia się pełnym i godnym życiem oraz bycia aktywnymi członkami społeczeństw. Wierzymy, że ów dzień pokaże możliwości i osiągnięcia osób z Zespołem Downa i zachęci te osoby do niezależności, upominania się o swoje prawa i wolności w dokonywaniu wyborów.

Około 7 milionów osób na całym świecie cechuje się Zespołem Downa, należącym do najczęściej występujących autosomalnych mutacji genomowych diagnozowanych u ludzi na całym świecie, niezależnie od ich rasy, płci, czy uwarunkowań społecznoekonomicznych. Zespół Downa może powodować, między innymi, niepełnosprawność intelektualną, liczne wady towarzyszące oraz pewne cechy wyglądu zewnętrznego. Powszechnie wiadomo, że wiele osób niepełnosprawnych spotyka się z przejawami dyskryminacji i segregacji we wszystkich krajach będących członkami Narodów Zjednoczonych. Ponieważ jednak to Zespół Downa uwidoczniony jest na twarzach osób nim dotkniętych, są one najbardziej narażone na wykluczenie społeczne, ograniczenie możliwości pełnego uczestnictwa w życiu, nadużycia psychiczne i fizyczne oraz szeroko pojętą dyskryminację.

Data 21 marca (21/3) jest symboliczna, gdyż odnosi się do obecności dodatkowego, trzeciego chromosomu 21 (trisomia 21), co objawia się genetycznym zespołem wad wrodzonych zwanym Zespołem Downa. Światowy Dzień Zespołu Downa jest obchodzony od roku2006 przez osoby nim dotknięte, ich rodziny i przyjaciół, oraz przez osoby z nimi pracujące w ponad 60 państwach wchodzących w skład Narodów Zjednoczonych.

Pragniemy, aby Narody Zjednoczone wezwały swoje kraje członkowskie, właściwe organizacje systemu Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe, a także społeczeństwa obywatelskie, włączając w to organizacje pozarządowe i sektor prywatny, do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa 21 marca każdego roku, począwszy od roku 2012.

Petycję można podpisać na tej stronie.

 

Po wypełnieniu poszczególnych pól i wysłaniu petycji, w ciągu 3 dni przyjdzie na nasz e-mail potwierdzenie z linkiem, który trzeba koniecznie kliknąć, aby potwierdzić swój podpis.

Na stronie zespoldowna.info możecie znaleźć skany strony z podpowiedziami, jak konkretnie wypełnić poszczególne pola petycji.

Dziękujemy bardzo Magdzie (romaya) za przetłumaczenie petycji.

Chcesz podyskutować o tej inicjatywie – zapraszamy na forum.