logo Stowarzyszenia Bardziej Kochani

Warszawa: Warsztaty na temat seksualności – rodzice i specjaliści

W związku z wydaniem publikacji dr Izabeli Fornalik (o których można poczytać tutaj) stowarzyszenie „Bardziej Kochani”organizuje cykl warsztatów na temat seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie dla rodziców i specjalistów.

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Tematy zajęć:

  • Jak być dziewczynką a jak chłopcem z intelektualną niepełnosprawnością? Seksualność dziecka.

Specyfika rozwoju psychoseksualnego w dzieciństwie i jego konsekwencje. Kształtowanie się tożsamości płciowej u dzieci z intelektualną niepełnosprawnością (jakie znaczenie dla dalszego rozwoju człowieka i jego seksualności ma ukształtowana właściwie tożsamość płciowa? jakie błędy popełniamy i jak ich uniknąć?). Jak reagować na seksualne eksperymenty dziecka? (masturbacja wczesnodziecięca, zabawy „w doktora” i inne) Czy i jak edukować seksualnie małe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną? Pierwsze objawy dojrzewania płciowego.

Grupa docelowa: rodzice małych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 0 do 10 lat (15 osób)

Termin: 26 lutego 2011

Czas: 8h (dydaktycznych)

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia

Cena: 20 zł. od osoby

  • Dojrzewanie do dorosłości. O seksualności młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Dojrzewanie płciowe u osób z intelektualną niepełnosprawnością (jego specyfika u osób z różnymi zespołami klinicznymi). Jak uniknąć niewłaściwych reakcji młodzieży na przejawy dojrzewania płciowego? Potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywność seksualna: formy, zakres i przyczyny masturbacji, specyfika aktywności hetero- i homoseksualnej. Bezpieczny seks. Co jest normą a co nie.

Przeżywanie uczucia miłości. Dylematy związane z tworzeniem trwałych związków uczuciowych wśród osób z intelektualną niepełnosprawnością (z uwzględnieniem życia małżeńskiego), prokreacją i stosowaniem antykoncepcji. Aspekty prawne.

Grupa docelowa: rodzice młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
Termin: 26 marca 2011
Czas: 8h
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia
Cena: 20 zł. od osoby

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona

WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW
Tematy zajęć:
  • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jak realizować edukację seksualną w szkole? 

Seksualność dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dojrzewanie płciowe. Potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywność seksualna młodzieży z intelektualną niepełnosprawnością: formy, zakres i przyczyny masturbacji, specyfika aktywności hetero- i homoseksualnej. Reagowanie na przejawy seksualności. Relacje z osobami płci przeciwnej: przeżywanie uczucia miłości, dylematy związane z posiadaniem sympatii. Małżeństwo i rodzicielstwo. Wykorzystywanie seksualne. Realizacja edukacji seksualnej na różnych etapach edukacyjnych. Współpraca z rodzicami.

Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy specjalni, psycholodzy pracujący w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wychowawcy internatów (grupa do 30 osób)

Czas: 16 h dydaktycznych
Miejsce: realizacja warsztatów w konkretnych placówkach na terenie całej Polski
Zapisy : możliwość indywidualnych ustaleń z dr Izabelą Fornalik:

 

  • Seksualność dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jak ja wspierać? Jak sobie z nią radzić?

Charakterystyka seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywność seksualna dorosłych z intelektualną niepełnosprawnością: formy, zakres i przyczyny masturbacji, specyfika aktywności hetero- i homoseksualnej. Reagowanie na przejawy seksualności. Bezpieczny seks. Co jest normą a co nie. Dylematy związane z tworzeniem trwałych związków uczuciowych wśród osób z intelektualną niepełnosprawnością (z uwzględnieniem życia małżeńskiego), prokreacją i stosowaniem antykoncepcji. Aspekty prawne. Jak włączyć edukację seksualną w terapię zajęciową i czynności opiekuńcze?

Grupa docelowa: instruktorzy, opiekunowie i inni pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej (grupa do 30 osób)

Miejsce: realizacja warsztatów w konkretnych placówkach na terenie całej Polski
Zapisy: możliwość indywidualnych ustaleń z dr Izabelą Fornalik:

Źródło