klocki numikon

Numicon-nowatorski program nauczania pojęć i działań matematycznych

Numicon jest nowatorskim programem nauczania pojęć i działań matematycznych za pomocą specjalnie zaprojektowanych kolorowych kształtów. W trakcie nauki, dzieci wykorzystują zmysł wzroku i słuchu, jak również manipulują elementami zestawu w sposób ułatwiający im zrozumienie systemów liczbowych i doskonalenie myślenia abstrakcyjnego

W zależności od potrzeb edukacyjnych dziecka, dostępne są różnorodne zestawy klocków, zarówno do indywidualnej pracy w domu, jak i w szkole. W przypadku dzieci z Zespołem Downa zaleca się rozpoczęcie pracy z zestawem podstawowym (Numicon Foundation Kit) i stopniowe przechodzenie do zestawów umożliwiających bardziej zaawansowane działania dydaktyczne (Numicon Kit 1 i 2).

Według J. Nye, która zaadaptowała materiały dydaktyczne zawarte w Zestawie Podstawowym do szczególnych potrzeb dzieci z zespołem Downa, praca z klockami Numicon powinna przebiegać w następujący sposób:

· Pierwsze działania mają na celu zapoznanie dzieci z klockami Numicon, bez używania ich nazw liczbowych.

· Kolejnym etapem jest układanie kształtów w kolejności, nadal bez używania nazw cyfr i liczb. Zaleca się rozpoczynanie pracy z pierwszymi czterema lub pięcioma kształtami, stopniowo dochodząc do wszystkich dziesięciu z nich

· Etap trzeci to przyporządkowanie nazw liczb do poszczególnych klocków Numicon poprzez liczenie otworów w każdym elemencie, uzupełnianie ich kołkami i uczenie się rozpoznawania cyfr.

· Po opanowaniu tych umiejętności, dzieci przechodzą do etapu czwartego, w którym układają w kolejności klocki i odpowiadające im liczby zapisane graficznie. W tym etapie dzieci łączą umiejętność liczenia i porządkowania.

· Etap piąty jest zaprojektowany tak, aby utrwalić umiejętności i wiadomości zdobyte do tej pory. Ćwiczenia mają na celu pomóc dzieciom pewnie rozpoznawać klocki Numicon, nazywać cyfry, rozpoznawać liczebniki i tworzyć związki pomiędzy różnorodnymi doświadczeniami związanymi z liczeniem a klockami. Dzieci są również zachęcane do świadomej wizualizacji klocków „oczami wyobraźni”, przygotowując się do chwili, gdy przestaną polegać na klockach Numicon, gdyż posiądą jasne wyobrażenie liczb, które mogą później wykorzystać w działaniach matematycznych.

· W tym momencie dzieci są gotowe, aby zrozumieć strukturę wartości cyfry w zależności od jej miejsca w liczbie, zatem w etapie szóstym klocki Numicon są wykorzystywane po to, by pokazać w jaki sposób łączenie poszczególnych kształtów we wzory pozwala skutecznie odkryć, ile elementów jest w danym zbiorze. Zrozumienie wartości miejsca ma zasadnicze znaczenie dla późniejszej pracy, kiedy to dzieci uczą się dodawać i odejmować liczby dwu i trzycyfrowe, ułamki dziesiętne, pieniądze, oraz mnożyć i dzielić. Wymienione działania matematyczne są niezwykle istotne dla umiejętności liczenia wykorzystywanych w życiu codziennym.

· Dzieci mają teraz solidną podstawę do zrozumienia wielkości i kolejności liczb oraz tego, jak i liczby odnoszą się do siebie. Mogą zatem zacząć wiązać dodawanie z łączeniem dwóch lub więcej kształtów Numicon i nauczyć się stosować terminologię związaną z dodawaniem. W siódmym etapie dzieci poznają pierwsze działania matematyczne. Na przykład poprzez grę „Jeden więcej”, dzieci uczą się za pomocą klocków, że jeśli dodadzą jeden do jakiejkolwiek liczby, otrzymają liczbę kolejną. Wprowadza się również „Podwajanie” jako specjalną kombinację dwóch liczb.

· Odejmowanie i terminologia z nim związana są wprowadzane w ósmym, ostatnim etapie Zestawu Podstawowego. Początkowo obrazuje się je jako „zabieranie”, czyli „zakrywanie” części klocków.

Po opanowaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania liczb, dodawania i odejmowania oraz używania podstawowej terminologii matematycznej, dzieci przechodzą do kolejnych działań związanych z mnożeniem, dzieleniem, działaniami na ułamkach i wielu innych.

Tekst przetłumaczony przez zakątkową koleżankę romayę (dziękujemy).

Podyskutuj o tej metodzie na forum.

źródło

źródło