dna

Poznań: zaproszenie na szkolenia

Stowarzyszenie GEN rozpoczyna serię szkoleń. Szkolenia będą prowadzone kolejno przez: lekarza genetyka, pediatrę, prawnika.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu na os. Zwycięstwa 10 C.

W dniu 14.10.2010 roku zapraszamy do udziału w szkoleniu z lekarzem pediatrą. W dniu 16.10.2010 roku zapraszamy do udziału w szkoleniu z radcą prawnym. Termin zajęć z lekarzem genetykiem i tematy kolejnych szkoleń zostanie podany w najbliższym czasie.

Zajęcia odbędą się w następujących godzinach:

8.00 – 9.30 – wykład
9.30 – 9.40 –przerwa
9.40 – 11.10 – wykład
11.10 – 11.30 – przerwa kawowa
11,30 – 13.00 – wykład
13.00 – 13.10 – przerwa
13.10 – 14.40 – wykład
14,40 – 15.00 – zakończenie szkolenia

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie na adres Stowarzyszenia GEN karty zgłoszenia (tu do pobrania) i wpłaty na konto BPH w Poznaniu Nr konta 30 1060 0076 0000 3200 0130 1808. Kwoty 150,00 zł. (płatne w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia). Cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe + książkę wydaną przez Stowarzyszenie GEN + płytę z filmem część 1,2 lub 3 pt. „ Z wadą genetyczna można żyć aktywnie i być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa + certyfikat udziału w szkoleniu + poczęstunek w przerwie kawowej (kawa, herbata, ciastka)

TEMATY Z ZAKRESU PEDIATRII

Prowadzi: lekarz pediatra Joanna Józefiak

I blok:

1. Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w aspekcie chorób genetycznych.
2. Rola lekarza w rozpoznawaniu nieprawidłowości w rozwoju i fenotypie dziecka oraz kierowanie do dalszej diagnostyki

II blok:

3. Na czym polega poradnictwo genetyczne i kto powinien być kierowany do lekarza genetyka
4. Badania przesiewowe (skrining) w rozpoznawaniu niektórych chorób metabolicznych o podłożu genetycznym.

III blok

5. Gorączka u dziecka – o czym może świadczyć? Jak leczyć?
6. Bóle brzucha u dzieci – ostre czy przewlekłe? Zakażenie, alergia, przepuklina, a może wada układu pokarmowego. Rola lekarza pediatry w postawieniu diagnozy.

IV blok

7. Pierwotne niedobory odporności.
8. Szczepienia obowiązkowe i zalecane – ważna rola szczepień przeciw pneumokokom.

TEMATY Z ZAKRESU PRAWA

Prowadzi: – Marcin Józefiak – Kancelaria Adwokacka

Prawo osób niepełnosprawnych, prawo wobec osób niepełnosprawnych
Miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, miejsce dla osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
Prawa i obowiązki rodziców względem dziecka (prawa rodzicielskie, alimenty, rozwód, separacja, ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe),
Dziedziczenie (jak zapewnić choremu dziecku przyszłość),
Podatki (w jaki sposób nie dopłacać do podatku),
Badania genetyczne (na czym polegają, gdzie szukać informacji),
Terapia niestandardowa (w jaki sposób zwiększyć szanse na pozytywną decyzję Prezesa NFZ),
Stowarzyszenia i fundacje (razem łatwiej pomagać – jak zakładać i prowadzić wspólne przedsięwzięcia, na co warto zwrócić uwagę),
Problemy w szkole (teoria prawna i praktyka)
Odpowiedzialność osoby opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym (stale i czasowo),
Błędy popełnione przez opiekunów a odszkodowanie dla dziecka, co zrobić, gdy dobro dziecka niepełnosprawnego jest zagrożone

Osobom zamiejscowym na ich prośbę gwarantujemy pomoc w rezerwacji hotelu.
Ilość miejsc ograniczona.

Źródło