dziecko budujące z klocków

Poznań: Zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” zaprasza dzieci w wieku 3-10 lat ze złożoną niepełnosprawnością i ich rodziców na zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej.

W ramach świetlicowych spotkań realizowane są zajęcia sprzyjające poprawie stanu psychicznego i fizycznego dziecka, funkcjonowaniu w grupie. Jednocześnie daje to możliwość na chwilę czasu wolnego dla ich rodziców. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach od 16.00 do 19.00 w przedszkolu Baltazara Gąbki na Podolanach.!

Charakterystyka grupy:

Działanie świetlicy skierowane jest do dzieci z wieloraką niepełnosprawnością (tzn. poza niepełnosprawnością intelektualną dziecko posiada jeszcze inne zaburzenia, np. sensoryczne jak wada wzroku, słuchu, uszkodzenie narządu ruchu – także MPD, a także wszelkie choroby o podłożu genetycznym i neurologicznym) w wieku przedszkolnym.

Cel:

Zajęcia proponowane małym podopiecznym mają im zapewnić miłe spędzenie wolnego czasu, poszerzyć paletę życiowych doświadczeń, urozmaicić świat przez pojawienie się w nim nowych miejsc, osób, zdarzeń. Dzieci nie tylko czerpią z obecności specjalistów, oddziaływują także na siebie nawzajem.

Podstawowym celem świetlicy nie jest prowadzenie terapii, ale umożliwienie dzieciom nabywania nowych doświadczeń w sposób bardziej swobodny, mniej dyrektywny. Innym niezwykle istotnym aspektem jest także praca z rodzicami. Czas, jaki dzieci spędzają na zajęciach, jest czasem tylko dla nich. Mogą wówczas porozmawiać ze sobą lub ze specjalistą (psycholog), ale też i zwyczajnie poczytać, odpocząć czy, bardziej prozaicznie, pójść na zakupy.

Program pracy świetlicy:

Podopieczni świetlicy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach muzycznych, twórczych i polisensorycznych. Każde zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnego dziecka. Kładziemy nacisk na indywidualny kontakt opiekuna (terapeuty, wolontariusza) z dzieckiem, tak, aby przede wszystkim zapewnić mu podstawową potrzebę bezpieczeństwa, pozwolić nawiązać nową wieź, innego rodzaju i innej jakości niż ta z rodzicem.

W pracy świetlicy wykorzystywane są elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, programy aktywności M.Ch.Knillów, terapii SI, muzykoterapii relaksacji. Odbywają się także zajęcia dogoterapii prowadzone przez terapeutę posiadającego kwalifikacje w dziedzinie dogoterapii.. Priorytetem w pracy terapeutów jest rozpoznawanie i rozwijanie komunikacji dzieci oraz przygotowywanie ich do korzystania z komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

W ramach pracy świetlicy planowane są także:

Zajęcia relaksacyjne dla rodzin:

  • taniec terapeutyczny,
  • joga.

Zajęcia specjalistyczne dla rodzin:

  • rehabilitacja (masaż, ćwiczenia),
  • zajęcia psychoedukacyjne,
  • terapia psychologiczna,
  • grupa wsparcia dla rodziców.