Dzieci malują

Konkurs „Zakątkowa kartka Wielkanocna”

Ogłaszamy II edycję konkursu „Zakątkowa Kartka Wielkanocna 2018”.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci z zespołem Downa. Nie ma ograniczeń wiekowych. Wystarczy tylko narysować, namalować, wykleić (technika dowolna!) kartkę o tematyce wiosenno-wielkanocnej, zrobić jej zdjęcie i wysłać na nasz adres: info@zakatek21.kylos.pl w terminie do 14 marca br. Nadesłane kartki ocenicie wy – drodzy Czytelnicy – w głosowaniu. Spośród trzech kartek z największą liczbą głosów Jury wybierze Zakątkową Kartkę Wielkanocną 2018.
Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe!

Regulamin konkursu :

 1. Celem konkursu jest stworzenie rysunku o tematyce wiosenno-wielkanocnej.
 2. Organizatorem konkursu jest Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa, dalej Organizator.
 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z zespołem Downa bez ograniczeń wiekowych.
 4. Rysunki mają zostać wykonane na papierze w dowolnym formacie i dowolną techniką.
 5. Praca powinna zostać podpisana wg wzoru: imię Autora, wiek.
 6. Rysunek należy sfotografować, a zdjęcie w dobrej rozdzielczości należy przesłać na adres info@zakatek21.kylos.pl w terminie do 14 marca 2018 r.
 7. Nadesłane prace zostaną poddane głosowaniu Czytelników. Głosowanie odbędzie się za pomocą stosownej ankiety umieszczonej na łamach strony internetowej Organizatora www.zakatek21.pl/forum lub w inny, określony przez Organizatora sposób, podany do publicznej wiadomości nie później niż 15 marca 2018 r.
 8. Głosowanie Czytelników będzie trwało od 16 marca do 19 marca 2018 r. do północy.
 9. Spośród trzech najwyżej ocenionych rysunków Jury w składzie: Barbara Ilnicka i Małgorzata Sierpińska, wybierze kartkę, która otrzyma tytuł „Zakątkowej Kartki Wielkanocnej 2018” i stanie się kartką świąteczną, którą Organizator będzie rozsyłał do swoich darczyńców z okazji Świąt Wielkanocnych.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 marca 2018 r.
 11. Pozostałe dwa finałowe rysunki – w razie potrzeby – zostaną wykorzystane przez Organizatora jako zdjęcie w tle na stronie prowadzonej w facebooku.
 12. Trzy finałowe kartki zostaną nagrodzone rzeczowymi upominkami, których fundatorem jest Organizator.
 13. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.
 14. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133, poz. 833, z późn. zm.).