logo UM w Poznaniu

Konferencja edukacyjno-szkoleniowa na UM w Poznaniu

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego II UM im. Karola Marcinkowskiego zaprasza na konferencję edukacyjno-szkoleniową „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna„, która odędzie się w dniu 2 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tutaj znajdują się Formularz rejestracyjny i program. Konferencja przeznaczona jest dla pracowników uniwersytetów, przedstawicieli zawodów medycznych, nauczycieli i terapeutów oraz rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa.

Organizatorzy wydarzenia chcą pokazać świat osób z zespołem Downa z punktu widzenia psychologii klinicznej oraz z perspektywy artystycznej. Zostaną omówione  aspekty genetyczne i epigenetyczne, immunologiczne, endokrynologiczne i biochemiczne trisomii 21stanowiące cel proponowanej interwencji farmakologicznej. Zostanie zaproponowane labolatoryjne monitorowanie wsparcia farmakologicznego i  przykłady efektów wpowadzanej wielorakiej interwencji w zespole Downa .