kolorowe, czekoladowe jajka wielkanocne

Konkurs na Zakątkową Kartkę Wielkanocną

Tradycją już jest, że z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia Stowarzyszenie „Zakątek 21″ wysyła do wszystkich swoich darczyńców kartki świąteczne z życzeniami w formie wierszyka. Wierszyk tworzą członkowie Stowarzyszenia, a kartki są zamawiane. Tym razem chcielibyśmy, aby kartką wielkanocną był rysunek o tematyce wiosenno-wielkanocnej przygotowany przez dziecko z zespołem Downa, nasze zakątkowe.

Zatem zapraszamy wszystkie maluchy, które mogą już utrzymać kredkę, pędzel, flamaster w ręce i starszaki, które samodzielnie rysują, do stworzenia obrazka, którego tematem przewodnim będzie Wielkanoc. Ograniczeń wiekowych nie ma.
Gotowy rysunek prosimy sfotografować, a zdjęcie w dobrej rozdzielczości przesłać na adres: info@zakatek21.kylos.pl w terminie do 15 marca br. podając imię dziecka i wiek.
Z nadesłanych prac wybierzemy trzy najładniejsze, które w formie ankiety poddamy Waszej ocenie i głosowaniu. Ta praca, która zdobędzie najwięcej głosów, zostanie naszą tegoroczną kartką wielkanocną. Pozostałe finałowe rysunki zachowamy w naszym archiwum po to, żeby móc je publikować jako zdjęcia w tle naszego zakątkowego fanpagu. Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe! Regulamin poniżej.

Regulamin konkursu „Zakątkowa kartka wielkanocna”

 1. Celem konkursu jest stworzenie rysunku o tematyce wiosenno-wielkanocnej.
 2. Organizatorem konkursu jest Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa, dalej Organizator.
 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z zespołem Downa bez ograniczeń wiekowych.
 4. Rysunki mają zostać wykonane na papierze w dowolnym formacie i dowolną techniką.
 5. Praca powinna zostać podpisana wg wzoru: imię Autora, wiek.
 6. Rysunek należy sfotografować, a zdjęcie w dobrej rozdzielczości należy przesłać na adres info@zakatek21.kylos.pl w terminie do 15 marca 2017 r.
 7. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione przez Jury w składzie: Barbara Ilnicka, Grażyna Olma i Marta Całkowska – trzy najciekawsze rysunki, które następnie zostaną poddane głosowaniu Czytelników.
 8. Głosowanie odbędzie się za pomocą stosownej ankiety umieszczonej na łamach strony internetowej Organizatora www.zakatek21.pl/forum lub w inny, określony przez Organizatora sposób, podany do publicznej wiadomości nie później niż 19 marca 2017 r.
 9. Głosowanie Czytelników będzie trwało od 20 marca do 24 marca 2017 r. do północy.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 marca 2017 r.
 11. Rysunek, który zbierze największą liczbę głosów otrzyma tytuł „Zakątkowej kartki wielkanocnej” i stanie się kartką świąteczną, którą Organizator będzie rozsyłał do swoich darczyńców z okazji świąt wielkanocnych.
 12. Pozostałe dwa finałowe rysunki – w razie potrzeby – zostaną wykorzystane przez Organizatora jako zdjęcie w tle na stronie prowadzonej w facebooku.
 13. Trzy finałowe kartki zostaną nagrodzone rzeczowymi upominkami, których fundatorem jest Barbara Ilnicka.
 14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.
 15. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

Masz pytania?

Zapytaj na forum