logo stowarzyszenia jeleniogórskiego

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ma 10 lat

„10 lat z Wami” – wystawa fotograficzna z okazji 10. rocznicy powstania Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.

10 lat temu, 3 maja 2004 roku powstało Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa założone przez grupę rodziców i opiekunów dzieci z tą wadą genetyczną. Za główne cele działalności statutowej przyjęto wspieranie rodzin osób z zespołem Downa we wszelkich dziedzinach życia.

W dniu 23 czerwca 2004 roku Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego.

Swoje zadania stowarzyszenie realizuje poprzez dofinansowanie rehabilitacji dzieci z zespołem Downa, organizowanie wspólnych przedsięwzięć integracyjnych, jak duże imprezy plenerowe, obchody Dnia Dziecka, bale karnawałowe, wycieczki, jak również wspólne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Podopieczni organizacji aktywnie włączają się w jeleniogórskie wydarzenia artystyczne i społeczne. Od 2006 roku prowadzone są dla dzieci z zespołem Downa warsztaty muzyczne z elementami muzykoterapii.

10. rocznica powołania Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa stała się inspiracją do powstania wystawy zatytułowanej „10 lat z Wami”. Autorem większości fotografii na tej wystawie jest współpracujący od lat z tą organizacją  jeleniogórski i cieplicki fotografik Ryszard Literacki-Rylit, rocznik 1954. Artysta postanowił zaprezentować galerię zdjęć ukazujących dzieci z zespołem Downa nie przez pryzmat ich niepełnosprawności, ale jako aktywnych uczestników wydarzeń życia codziennego. Zobaczymy je podczas zajęć plastyczno-muzycznych, na turnusach rehabilitacyjnych, imprezach integracyjnych, ale także podczas występów w ramach różnych wydarzeń artystycznych i społecznych.

Galerię uzupełniają  fotografie pochodzące z archiwum Stowarzyszenia, ich autorami są Alicja Plewnia, Sebastian Łuczywo oraz Janusz Wielocha.

Obchody 10. rocznicy powstania Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły. Partnerami są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Książnica Karkonoska, Galeria Małych Form oraz Wydawnictwo Turystyczne PLAN.

Opieka medialna: Telewizja DAMI, Muzyczne Radio oraz portal 24jgora.pl.

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 27 maja 2014 r. w Galerii Małych Form w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27.

Wystawę oglądać można do 10 czerwca 2014 r.

***

Ryszard Literacki fotografią zajmuje się z przerwami od 40 lat. Początkowo fotografował analogowo, zdobywając doświadczenie w szkolnych i młodzieżowych ciemniach fotograficznych. W okresie dojrzałym dorobił się własnej ciemni gdzie obrabiał materiały czarno-białe i barwne.

Po zmianie miejsca zamieszkania i braku ciemni powiesił aparat na kołku.  Do fotografii powrócił, kiedy rozwinęła się ona w wersji cyfrowej. Od tej pory cały czas fotografuje i udoskonala swój warsztat. Zdobyte doświadczenie oraz stałe samokształcenie pozwoliło mu zaprezentować swoje prace publicznie. Udział w wielu konkursach fotograficznych w kraju, gdzie zdobywał wyróżnienia i nagrody oraz pokazywanie swoich prac na wystawach pozwoliło mu ulepszać swój warsztat. Ryszard Literacki był kilka lat członkiem JTF, gdzie wymieniał się doświadczeniem ze znanymi jeleniogórskimi fotografikami oraz zdobywał doświadczenie fotoreporterskie współpracując prawie 5 lat z jednym z jeleniogórskich mediów. Od 6 lat prowadzi sekcję fotograficzną przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze. Jako cieplicki fotograf współpracuje z Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, gdzie miał indywidualną wystawę i prowadził kilka razy
czwartkowe prelekcje oraz użyczył swoich zdjęć do kalendarza na 2013 rok.  Jako fotograf – reporter współpracuje też z Radą Jednostki Pomocniczej Uzdrowisko Cieplice oraz Stowarzyszeniem „Miłośnicy Cieplic”.

6 indywidualnych wystaw, udział w kilkudziesięciu zbiorowych wystawach fotograficznych, udostępnianie swoich zdjęć w wydawnictwach książkowych, albumowych, kalendarzach oraz posiadanie w swoim archiwum prawie 200 tys. zdjęć (głównie z Jeleniej Góry) to obecny dorobek autora.

 

Ryszard Literacki fotografuje prawie wszystko: krajobrazy, miasto, architekturę, detale i ludzi.