dna

Nowy projekt badawczy Stowarzyszenia Razem I Wrocławskiego UM

WYBRANE BIOMARKERY A ROZWÓJ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA”- to nowy projekt medyczny, który od lipca tego roku rozpoczął Wrocławski Uniwersytet Medyczny i Stowarzyszenie Razem.

Cele tego projektu są następujace:

– OKREŚLENIE ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

– USTALENIE MODELU ROZWOJOWEGO NA BAZIE OBIEKTYWNYCH ANALIZ PSYCHOLOGICZNYCH

–  ZBUDOWANIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO   POPRAWIAJĄCEGO JAKOŚĆ  ŻYCIA OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

Pierwszy etap projektu zakłada dotarcie do 4000 osób z zespołem Downa i przeanalizowanie ich wyników badań.

Dane te będą następnie zbierane w całość oraz analizowane grupowo w zakresie medycznym, po czym zostaną statystycznie opracowane w formie publikacji i zaprezentowane na konferencji.

W przypadku pozyskania środków rozpocznie się drugi etap badawczy, polegający na przygotowaniu modelu psychologicznego wszystkich chętnych osób z Zespołem Downa.

Stowarzyszenie Razem zwraca się do wszystkich rodziców i opiekunów osob z zespołem Downa o

przesłanie na adres mailowy

wyników  następujących badań:

  • morfologii
  • badania hormonu tarczycy
  • żelaza, ferrytyny
  • witaminy B 12, homocysteiny
  • witaminy D 3 i cholesterolu z podziałem na grupy: HDL, LDL oraz trójglicerydy
  • cynku

Wyniki te mogą być sprzed lat jak również te bieżące. Przysyłajcie te, które macie. Na ich wydruku powinny się znaleźć następujące dane:

wiek w miesiącach, latach, waga w kilogramach, płeć badanej osoby oraz  wiadomości o przyjmowanych lekach i  suplementach (oraz  dawki jakie ta osoba otrzymywała w momencie badania)

 

Na wszelkie pytania związane z tym projektem odpowiada mailowo pan Jarosław Pieniak