słuchawki lekarskie

Wytyczne opieki zdrowotnej – wiek dorosły

 

Przedstawiamy kolejny materiał przetłumaczony przez studentów Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr Marii Tymczyńskiej. Dziękujemy także Mewie, użytkowniczce forum, która koordynowała cały projekt tłumaczeń.

 

Tekst przetłumaczono w oparciu o artykuł „Opieka zdrowotna nad dziećmi z zespołem Downa” opublikowany w Pediatrics. Poniższy materiał dotyczy wieku dorosłego. (W oparciu o artykuł „Opieka zdrowotna nad dziećmi z zespołem Downa” opublikowany w Pediatrics)
ZESPÓŁ DOWNA – WYTYCZNE OPIEKI ZDROWOTNEJ
(W oparciu o artykuł „Opieka zdrowotna nad dziećmi z zespołem Downa” opublikowany w Pediatrics)
Wiek dorosły
 • Coroczne badanie czynnościowe tarczycy – tyreotropina (TSH) i tyroksyna (T4).
 • Badanie słuchu (co dwa lata).
 • Prześwietlenie kręgosłupa szyjnego (w przypadku osób uprawiających sport); badanie w kierunku zwichnięcia szczytowo-obrotnikowego
 • Badanie okulistyczne w szczególności w kierunku stożka rogówki i zaćmy (co dwa lata).
 • Badanie kliniczne pracy serca w celu wykluczenia problemów z zastawką mitralną/aortalną. Badanie echokardiograficzne (zgodnie z zaleceniami).
 • Rozszerzenie profilaktyki przeciw podostremu bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia wśród osób dorosłych z chorobami serca
 • Mammografia od 40 roku życia (badania kontrolne; co dwa lata do 50 roku życia, po 50 roku życia badanie raz na rok).
 • Badanie cytologiczne oraz badanie narządów miednicy (raz na 1-3 lata od odbycia pierwszego stosunku płciowego).
 • Jeżeli chory nie prowadzi aktywnego życia seksualnego, należy przeprowadzić badanie dwuręczne z użyciem jednego palca, połączone z badaniem cytologicznym. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia takiego badania, należy wykonać USG narządów miednicy (co 2-3 lata). Badanie piersi (raz do roku).
 • Ogólnie badanie fizykalne/neurologiczne. Rutynowe badania osób w wieku dorosłym.
 • Badanie kliniczne w kierunku bezdechu sennego.
 • Niskokaloryczna dieta bogata w błonnik. Regularne ćwiczenia. Kontrolowanie tendencji do otyłości.
 • Edukacja zdrowotna oraz seksualna, profilaktyka wykorzystywania seksualnego. Uświadamianie skutków palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz spożywania alkoholu.
 • Badanie kliniczne ukierunkowane na sprawność funkcjonalną chorego (z uwzględnieniem przyspieszonego procesu starzenia się); procesów utraty sprawności w wykonywaniu czynności dnia codziennego?
 • Niezbędne skierowanie do neurologa w przypadku wystąpienia pierwszych objawów demencji: obniżenia sprawności, utraty pamięci, niezborności ruchów, napadów oraz nietrzymania moczu i/lub stolca.
 • Należy obserwować zachowanie, stan emocjonalny oraz zdrowie psychiczne chorego. W razie potrzeby – skierowanie
 • do psychiatry.
 • Należy kontynuować terapię mowy i języka (zgodnie z zaleceniami zaleceniami).
Tłumaczenie: Małgorzata Góraj