konferencja

Konferencja: „Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego ma zaszczyt zaprosić na konferencję: „Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, która odbędzie się 28 maja 2012, w Warszawie w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Fundacji im. S. Batorego, ul. Sapieżyńska 10a.
Podczas konferencji zostaną przedstawione wnioski płynące z badań przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w okresie od czerwca 2010 r. do maja 2012 roku, w ramach projektu, „Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, którego celem było przygotowanie założeń nowelizacji przepisów polskiego kodeksu cywilnego w kierunku wprowadzenia instytucji ochrony prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Potwierdzenia udziału w konferencji prosimy zgłaszać pod adresem