szkolna ławka

Edukacja włączająca dla dzieci z zespołem Downa – Kraków

wraz z wiceprezydent miasta Krakowa Anną Okońską-Walkowicz rozpoczęło w listopadzie br.  działania zmierzające do wprowadzenia w placówkach przedszkolnych oraz szkołach publicznych w Krakowie modelu edukacji włączającej dla dzieci z zespołem Downa.

Uważam, że wytypowanie kilku placówek przedszkolnych oraz szkół publicznych, w których ten model edukacji byłby wprowadzony powinien być wspólną troską opiekunów i rodziców dzieci z zespołem Downa. W związku z tym ponawiam swoją prośbę do wszystkich zainteresowanych daniem szansy swoim dzieciom i umożliwieniem im edukacji przedszkolnej i szkolnej w placówkach publicznych i zachęcam do współpracy, o której kilka słów poniżej.

Proszę Państwa abyście z rejonu północnego, południowego a także centrum Krakowa zgłaszali do Graal-a drogą mailową oraz telefoniczną  ; 508238910, (12) 421-01-63 propozycję placówek, które byłyby zainteresowane zorganizowaniem integracyjnych klas I do  III. W klasach tych uczyłyby się  dzieci w normie oraz do 5 dzieci z zespołem Downa. Jestem w stanie udostępnić tym placówkom propozycję programu edukacyjnego dla dzieci z zespołem Downa, który obecnie jest realizowany w szkołach publicznych, w których już uczą się dzieci z zespołem Downa.

GRAAL przewiduje również przeszkolenie nauczycieli wspomagających w Polsce i za granicą. Na zgłoszenia dyrektorów zainteresowanych współpracą  z Graalem i Urzędem  Miasta, czekamy do dnia 13.12.2011r.

Jednocześnie informuję, że 14.12.2011r. przewidziane jest II spotkanie z wiceprezydent w tej sprawie. Dlatego sprawę bardzo proszę uznać za pilną.

Prezes Stowarzyszenia GRAAL

Magdalena Chaszczyńska