Integracyjny Klubik Dorotkowa

Dnia 6 kwietnia 2011 r. w Toruniu rozpoczął działalność Integracyjny Klubik Dorotkowa. Celem powstania Klubiku jest integracja społeczna naszych dzieci zarówno z dziećmi bez obciążeń, jak i w ramach własnej „chromosomowej” grupy 🙂 – po to by najzwyczajniej w świecie mogły nawiązywać przyjaźnie i by miały szanse mieć tylko swoje sprawy:)

 Klubik znajduje się przy Szosie Chełmińskiej 254/258 (I p.) i jest czynny od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 13.30 do 17.30. W ramach Klubiku odbywają się zajęcia plastyczne, terapia zajęciowa, logorytmika oraz zabawy ogólnorozwojowe. Rodzice mogą też pozostawić dzieciaki pod opieką Dorotkowego Klubiku także po to, by choć przez chwilę „odetchnąć” i zająć się tym i owym…:)

Zajęcia specjalistyczne (logorytmika i terapia zajęciowa) są dotowane przez Gminę Miasta Toruń. Na zajęcia ogólnorozwojowe fundacja sama stara się pozyskiwać środki od sponsorów i prywatnych darczyńców. Dzięki temu dzieci  obciążone zespołem Downa mogą korzystać z zajęć w Klubiku nieodpłatnie, zaś udział w zajęciach dzieci bez obciążeń to dla rodziców/opiekunów koszt 5 zł/godz.

Serdecznie zapraszamy. Szczegółowy plan zajęć Klubiku, regulamin Klubiku oraz Formularz zgłoszenia dziecka do Klubiku i Kodeks Klubowicza dostępny jest na stronie www.dorotkowo.pl