konferencja

Warszawa: Sympozjum pt. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (www.pstis.pl) ma zaszczyt zaprosić na sympozjum pt. „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – ujęcie interdyscyplinarne”.

Sympozjum odbędzie się 17 listopada 2010 r. w godz. 10.00-19.00 w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWSBiA Fundacji „Polska – Wiek XXI” przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.

Tematyka:

 • Znaczenie integracji sensorycznej w kształtowaniu się więzi między matką a dzieckiem
  niepełnosprawnym – prof. dr hab. Ludwika Sadowska (AM, Wrocław)
 • Analiza czynników ryzyka u dzieci przedszkolnych z zaburzeniami integracji sensorycznej na
  podstawie badań własnych – dr Anna Maria Choińska (AM, Wrocław)
 • Integracja percepcyjno-motoryczna w aspekcie teorii i praktyki – prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
  (UG, Gdańsk)
 • Integracja sensoryczna w ujęciu życia codziennego -prof. Winnie Dunn (University of Kansas, USA)
 • Wykorzystanie SI w metodzie werbo-tonalnej u dzieci z zaburzeniami mowy – dr Anna Prożych
  (APS, Warszawa)
 • Neuroplastyczność w świetle aktualnych badań – dr Krystyna Rymarczyk (IBD, Warszawa)
 • Ośrodkowe zaburzenia słuchu jako problem interdyscyplinarny – dr Andrzej Senderski
  (IFiPS, Warszawa)
 • Metoda integracji sensorycznej z perspektywy neurologa dziecięcego – dr n. med. Grażyna Banaszek
  (Elpis, Warszawa)

Szczegóły dotyczące sympozjum i rejestracji na stronie www.pstis.pl