szkolna ławka

Warszawa: Zaproszenie dla Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Dyrektorzy Zespołów Szkół Specjalnych Nr 63 i Nr 85 mają zaszczyt zaprosić Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w dniu 11 marca 2010 r., o godz. 17.00 Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 (wjazd od ul. Orlej) na spotkanie ze specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej pod hasłem:

„ SUKCES SZKOLNY DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

Informacja dodatkowa :

W czasie trwania konferencji będzie zapewniona opieka dzieciom rodziców biorących udział w spotkaniu.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne
( kontakt: 22-620 -39-31 , 22- 620- 57- 72)

W ramach spotkania:

  • Przedstawione i omówione zostaną :

– nowatorskie metody terapii i pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– znaczenie sukcesu w prawidłowym przygotowaniu dziecka do życia i pracy zawodowej,
– aktualne oferty szkół.

  • Poczęstunek
  • Dyskusja