atrakcje na zlocie zabawy z kolorowa chusta klanza

Warszawa: zajęcia grupowe dla dzieci

Stowarzyszenie SPOZA serdecznie zaprasza na zajęcia grupowe dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności „Przystań – przyjazny mikroświat, przyjazny świat”.

Obecnie działają już 3 grupy integracyjne dla dzieci (2 grupy dla dzieci w wieku 10-12 lat i jednej grupy 13-16 lat), nabór nadal trwa. Nasz projekt ma za zadanie m.in. przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością, dla których brakuje propozycji spotkań w grupie rówieśniczej. Uczestnicy będą mieli również zapewnione indywidualne, specjalistyczne wsparcie.

Celem projektu jest uzyskanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, prowadzących do większej samodzielności – we wszystkich sferach, a więc w sferze emocjonalnej, społecznej i poznawczej poprzez stymulowanie, wspieranie i aktywizację uczestników projektu.

Cele te mają zostać osiągnięte poprzez:

 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów,
 • wzmocnienie zdolności do komunikowania się,
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej,
 • trenowanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej,
 • nauka rozpoznawania uczuć przeżywanych przez siebie i przez innych oraz ujawniania uczuć przeżywanych w różnych sytuacjach,
 • nauka deficytowych umiejętności prospołecznych, samokontroli, zmniejszania zachowań agresywnych i przemocowych,
 • trening skutecznego relaksowania się,
 • rozwijanie cech społecznych,
 • tworzenia prawidłowych relacji w grupie,
 • budowanie zaufania,
 • podnoszenie swojej samooceny i poczucia własnej wartości,
 • doskonalenie kształtowania umiejętności komunikacji oraz wyrażania i odczytywania swoich uczuć i emocji.

Wszystkie zajęcia i konsultacje specjalistów są nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub osobiście.

Stowarzyszenia SPOZA
ul Targowa 66 m. 23
(022) 618 34 06
godz.: 9.00-16.00