rehabilitacja

Bezpłatne warsztaty: „Nowoczesne metody rehabilitacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych do skorzystania z bezpłatnych warsztatów w ramach projektu: „Nowoczesne metody rehabilitacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi zamieszkujących tereny wiejskie z zakresu nowoczesnych metod rehabilitacji, wiedzy psychologicznej i prawnej oraz pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia dziecka.

Zapraszamy rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi z powiatu zduńskowolskiego i sieradzkiego do skorzystania z kompleksowego wsparcia w postaci zajęć i warsztatów:
1. Pomocy psychologicznej;
2. Zajęcia z „podstawowych aspektów prawnych” czyli uświadomienie przysługujących praw oraz wskazanie źródeł pomocy rzeczowej i finansowej.
3. Zajęcia „jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia dziecka”, które wyposażą rodziców w wiedzę na temat pierwszej pomocy,
4. Warsztaty z nowoczesnych metod rehabilitacji dzieci:

  • neurokinezjologiczną terapią taktylną (uświadomienie znaczenia dotyku w rozwoju psychomotorycznym dzieci),
  • neurokinezjologiczną terapią integracji odruchów dr S. Masgutowej,
  • kynoterapią.

5. Zajęcia z rehabilitantem, z neurologopedą
6. Konsultacje zgodnie z potrzebami rodziców

Zajęcia odbywać się będą w weekendy od września do grudnia 2009. Wsparciem zostanie objętych
20 rodziców z terenów wiejskich powiatu zduńskowolskiego i sieradzkiego. Podczas warsztatów zapewnione zostaną pomoce rehabilitacyjne, materiały edukacyjne oraz ciepły posiłek.

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:
www. ami.org.pl lub pod numerem telefonu 501 033 342. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie fundacji ul. Sienkiewicza 10 Zduńska Wola

RODZICU udział w projekcie pozwoli ci zdobyć wiedzę i posiąść umiejętności do pracy
z dzieckiem w domu. Uczestnictwo w warsztatach wraz z dzieckiem pozwoli Ci rozwiać wątpliwości oraz uwierzyć we własne siły.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło