Wesprzyj nas

świnka skarbonka

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

Alior Bank

80 2490 0005 0000 4500 4689 8341

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe


Stowarzyszenie Zakątek21 jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Miasta St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nie ma Statusu Organizacji Pożytku Publicznego, więc nie można Stowarzyszeniu przekazać 1% swojego podatku dochodowego, ale można mu przekazać darowiznę, na jego cele statutowe, którą można sobie odliczyć od podatku dochodowego. Stowarzyszenie Zakątek21 ma zapisane w statucie następujące cele:

 • działania na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób z zespołem Downa, dbałość  o zapewnienie należnych im praw wynikających  z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego;
 • udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej, finansowej i terapeutycznej dzieciom z zespołem Downa i ich rodzicom oraz rodzicom po śmierci dziecka  z zespołem Downa w ramach posiadanych możliwości;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób z zespołem Downa, ich rodzin i opiekunów;
 • nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w ramach szeroko rozumianego leczenia, rehabilitacji i edukacji osób z zespołem Downa;
 • inicjowanie i wspieranie działań wspomagających integrację społeczną  i rehabilitację osób  z zespołem Downa;
 • wspieranie działań na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych, adopcyjnych, terapeutycznych.

Przekazując swoją darowiznę na konto Stowarzyszenia Zakątek21-wspierasz powyższe cele statutowe. Stowarzyszenie może otrzymać darowiznę zarówno od osoby fizycznej jak i osoby prawnej.

 


Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
   • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
   • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
  2. prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
  3. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – udokumentowana dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – udokumentowana dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. Darowizny może otrzymać każda fundacja i zarejestrowane stowarzy­szenie. Trzeba jednak pamiętać, że darowizna może być przeznaczona tylko na określone cele społeczne, które realizuje dana organizacja i ma je zapisane w statucie. Informacje o tym, jakie to cele znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4).

Wsparli nas:

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, którzy dobrowolnie comiesięcznie opodatkowują się na rzecz Zakątka 21. Te drobne i mniej drobne kwoty pozwalają nam realizować cele statutowe, tak ważne dla wszystkich nas: prowadzenie forum, portalu, coroczne zloty czy Downotekę.

Dziękujemy Kochani!

Poniżej pragniemy wyszczególnić także następujących darczyńców:

2014


Darowizny pieniężne powyżej 500 zł:

Fundacja Bankowa im. dr M. Kantona
Grażyna Olma
Lusi Lisecka

2013


Darowizny rzeczowe:

Wydawnictwo Diffin
Bożena Kołodziejska
UBS

Darowizny pieniężne powyżej 500 zł :

UBS
Magdalena Muszyńska

2012


Darowizny rzeczowe:

Barbara Ilnicka First
Mirosław i Krystyna Denis – F.H. Denis
Bożena Kołodziejska
Szałapska Anna – Alfa. Artykuły biurowe
Wydawnictwo Media Zawada
Wydawnictwo eSPe
F.P. „PARASOL” Dariusz Kowal
Wydawnictwo Bajka
Wydawnictwo Zakamarki
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Kielcach

Darowizny pieniężne powyżej 500 zł:

Nieruchomości Południe Olga Malitowska Gliwice
Kartex Mariusz Karanter Gliwice

2011


Darowizny rzeczowe:

Bogusława Kaczmarek

Darowizny pieniężne powyżej 500 zł:

Grażyna i Józef Kwiatkowscy
Darczyńca pragnący pozostać anonimowym.

2010


Darowizny pieniężne powyżej 500 zł:

Huta Łabędy SA Gliwice
Darczyńca pragnący pozostać anonimowym

2009


Darowizny pieniężne powyżej 500 zł: 

Bożena Kołodziejska
Józef Toczyski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.