Tag: Ustawa o Stowarzyszeniach

paragraf prawny
Prawo

Propozycje zmian w ustawie o stowarzyszeniach

Biorąc pod uwagę naszą przeprawę z KRS wynikającą ze skostniałych zapisów w ustawie o stowarzyszeniach oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – cieszę się z podjętych kroków zmierzających w kierunku nowelizacji tych

Czytaj więcej »