paragraf prawny

Propozycje zmian w ustawie o stowarzyszeniach

Biorąc pod uwagę naszą przeprawę z KRS wynikającą ze skostniałych zapisów w ustawie o stowarzyszeniach oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – cieszę się z podjętych kroków zmierzających w kierunku nowelizacji tych ustaw. Przy Senacie RP działa Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Autorką poniższego tekstu jest Anna Krajewska  z Instytutu Spraw Publicznych. Obowiązująca obecnie ustawa została przyjęta na początku transformacji ustrojowej, w roku 1989, i nie …

Propozycje zmian w ustawie o stowarzyszeniach Read More »