Statut Stowarzyszenia Zakątek 21

logo zakątek21

Dnia 20.03.2009 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Zakątek 21, Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa zostało wpisane w KRS o numerze 0000326204. Tym samym nasz statut został zatwierdzony i obowiązują nas działania zapisane na jego stronach.strona pierwsza statutu

strona druga statutu

strona trzecia statutu

strona czwarta ststutu

strona piąta statutu

strona 6 statutu

strona siódma statutu

strona ósma statutu

strona dziewiąta statutu

strona dziesiąta stATUTU

strona jedenasta statutustrona dwunasta statutu