Kategoria: Wychowanie

dzieci z zespołem Downa
Wychowanie

Osobowość i temperament osób z zespołem Downa

Badania potwierdzają, że osoby z zespołem Downa nie mają jednakowego typu osobowości. Różnorodność temperamentów i sposobów zachowania uwarunkowana jest cechami wrodzonymi oraz warunkami wychowawczymi i społecznymi jakie otaczały je w dzieciństwie

Czytaj więcej »