logo zakątek21

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

21 listopada 2020 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zakątek 21. Zgodnie z możliwościami, które mamy zapisane w Statucie, obrady odbyły się na platformie Skype.

Członkowie Stowarzyszenia Zakątek 21 podjęli decyzję o samorozwiązaniu się Stowarzyszenia Zakątek 21 z dniem 1 stycznia 2021. Przegłosowane uchwały potrzebne do likwidacji Stowarzyszenia zostały wysłane do przewodniczącej Zarządu Anny Grochowskiej i kiedy wszystkie dotarły pocztą, zostały wysłane kurierem do Sądu razem z wypełnionym wnioskiem KRS-ZZ61.

Aktualnie czekamy na odpowiedź z Sądu i wpis do KRS-u, że Stowarzyszenie Zakątek21 jest w trakcie likwidacji…