screen tlo 1

Instrukcja rejestracji na „nowym” forum

Zarejestrowany użytkownik po prostu „może więcej”. Rola „gościa” pozwala na oglądanie, czytanie i… to nie wszystkich treści – jedynie tych, których autorzy zdecydowali się na wprowadzenie klauzuli publicznego dostępu. Warto się zarejestrować i współtworzyć treści. W tym krótkim artykule pokazuję jak się zarejestrować i zmodyfikować swój profil w aplikacji „Agora-Project”.

Zaczynamy „ab ovo” – na stronie logowania klikamy na przycisku „register on the space” (patrz rysunek poniżej).

logowanie 1

W okienku wyświetlanym na wyszarzonym tle wpisujemy wszystkie niezbędne informacje – najważniejszy jest adres E-mailhasło, gdyż te dane posłużą nam do pierwszego logowania. Aplikacja pozwoli później zmienić wszystkie dane w profilu użytkownika. Aby potwierdzić, że nie jest się „sieciowym robotem” przepisujemy z rysunku (tzw. captcha) cztery znaki. Jeśli rysunek captcha jest niewyraźny, mała czerwona ikonka po prawej stronie powoduje wyświetlenie innego rysunku.

logowanie 2

Przykładowe informacje podawane podczas rejestracji widnieją na poniższym rysunku.

logowanie 3

Gdy wszystkie pola są poprawnie wypełnione klikamy przycisk „Validate” i otrzymujemy na ekranie informację, że zgłoszenie zostało przesłane do administratora, który musi (tak skonstruowane jest oprogramowanie) je zaakceptować.

logowanie 4

Akceptacja powoduje wysłanie e-mail’a na podany adres – należy zatem sprawdzić pocztę (proszę także zajrzeć do folderu „Spam”, gdyż często mechanizmy serwerów pocztowych tam lokują przesyłkę przychodzącą po raz pierwszy z nieznanego adresu). E-mail będzie wyglądał następująco i oznacza, że można się zalogować korzystając z wprowadzonych wcześniej danych: e-mail’a i hasła.

logowanie 5

W okienku logowania wpisujemy e-mail i hasło, a następnie klikamy przycisk „Connection” – wchodzimy do aplikacji jako zarejestrowany użytkownik.

logowanie 6

Podane przez nas „Name” i „First name” są teraz wyświetlane w lewym, górnym rogu okienka.

logowanie 7

Jako pierwszą czynność proponuję modyfikację profilu, potrzebną np. do tego, aby logować się za pomocą wybranej nazwy użytkownika zamiast adresu e-mail. Można też zmienić „Name” i „First name”, jeśli chcemy aby inni użytkownicy widzieli nas pod inną nazwą. Zatem do dzieła… Klikamy na wyświetlane personalia (na rysunku „Jan Kowalski”) i z rozwijanego menu wybieramy „Modify my user profil” (pamiętajmy, że autorami oprogramowania są Francuzi i angielszczyzna pozostawia czasami trochę do życzenia).

logowanie 8

Na ekranie wyświetlane jest okienko z danymi użytkownika. Naprawdę niezbędne są: „Email/Login„, „Name” i „Email„. W pole „Email/Login” wpisujemy nazwę użytkownika, za pomocą której będziemy się logować do forum. Pole „Name” (które jest łączone z polem „First name”) zawiera pseudonim, pod którym widzieć nas będą inni użytkownicy. Pole „Email” pozwala na wysyłanie ważnych informacji przez administratora serwisu, a także – służy do operacji przywracania dostępu, gdy zapomnimy hasła! Warto wpisać aktywny adres poczty elektronicznej.

logowanie 9

Jeśli chcemy zmienić hasło dostępowe, klikamy na małej strzałce obok etykiety „Change password„. Jeśli pozostawimy puste pola („Password” i „Confirm password”), wtedy zachowane zostanie ostatnie używane hasło. Warto też potwierdzić domyślny język interfejsu – ja (zanim wykonamy tłumaczenie na polski) stosuję język angielski. Każdy użytkownik może też wybrać plik graficzny (np. zdjęcie), które Go będzie identyfikowało na forum („Picture”). Plik graficzny będzie załadowany z lokalnego dysku komputera użytkownika (albo telefonu).

logowanie 10

Na zakończenie procesu modyfikacji profilu klikamy przycisk „Validate„, znajdujący się na samym dole okienka. Tym samym zmodyfikowaliśmy profil. „Agora-Project” wyświetla tylko uwagę (którą możemy zignorować), że zasadą powinno być logowanie do serwisu za pomocą adresu e-mail.

logowanie 10A

Możemy się teraz wylogować z aplikacji („Log out from the Agora„) i zalogować według nowych reguł (podaną nazwą użytkownika z pola „Email/Login” i [ewentualnie] zmienionym hasłem).

logowanie 10B

W kolejnym artykule postaram się przybliżyć jakie funkcjonalności posiada „nowe” forum, oparte na oprogramowaniu Agora-Project, a także jaką strukturę przewidujemy dla tego serwisu. Dzisiaj mogę napisać, że zarejestrowany użytkownik może komentować wszystkie elementy (w tym zdjęcia), dodawać elementy (z pewnymi wyjątkami zastrzeżonymi dla administratorów), korzystać z wiadomości natychmiastowych („Instant messenger„) itd. Komentowanie (także „lajkowanie”) odbywa się po kliknięciu w małe ikonki, które pojawiają się kiedy najedzie się kursorem myszki na obiekt.

logowanie 10C

Można też zapoznać się z dokumentacją („Documentation„) dostępną z menu kontekstowego.