Wielkanoc 2020 – konkurs na Zakątkową Kartkę Świąteczną

Zapraszamy wszystkie dzieci z zespołem Downa do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu. Czekamy na Wasze prace, wykonane różnymi technikami, których tematyka będzie związana ze Świętami Wielkanocnymi.

Na Wasze prace czekamy do 27.03.2020.

Na trzech finalistów czekają nagrody – atrakcyjne gry planszowe ufundowane przez Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa.

Przesyłanie prac będzie odbywało się przez specjalną stronę „konkursową”, na której rodzice będą podawali dane uczestnika konkursu i wysyłali plik graficzny na zakątkowy serwer, a terapeuci i nauczyciele będą wysyłali prace na e-mail: konkurs@zakatek21.pl.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest stworzenie rysunku o tematyce wielkanocnej.
 2. Organizatorem konkursu jest Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa.
 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z zespołem Downa bez ograniczeń wiekowych.
 4. Rysunki mają zostać wykonane na papierze, najlepiej w formacie A4, dowolną techniką.
 5. Rysunek należy zeskanować (lub sfotografować), w taki sposób, żeby nie uległ deformacji, a skan/zdjęcie w dobrej rozdzielczości należy załadować na stronie konkursowej. Apelujemy do rodziców, żeby przesłane zdjęcie nie wymagało dalszej obróbki, czyli m.in. nie zawierało zbędnych marginesów, było wolne od cieni i odblasków. (Uwaga – przycisk do załadowania zdjęcia na stronie konkursu uaktywnia się dopiero po zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykorzystanie pracy graficznej i wypełnieniu wszystkich informacji.)
 6. Jeśli pracę plastyczną przesyłają terapeuci lub nauczyciele, wtedy pobierają oni zgodę na wykorzystanie pracy graficznej i na przetwarzanie danych osobowych ucznia/wychowanka, drukują i przekazują do wypełnienia i podpisania rodzicowi/prawnemu opiekunowi ucznia. Po podpisaniu zgody należy ją zeskanować (sfotografować) i przesłać wraz z zeskanowaną pracą graficzną na adres e-mail: konkurs@zakatek21.pl. Skan pracy graficznej powinien być jak najlepszej jakości – umożliwiający wykonanie profesjonalnego wydruku. Akceptowane formaty: JPG, PNG.
 7. Nadesłane prace zostaną opublikowane na Portalu i Instagramie Stowarzyszenia Zakątek 21 i poddane głosowaniu.
 8. Głosowanie odbędzie się za pomocą stosownej ankiety umieszczonej na Portalu Stowarzyszenia Zakątek 21. Dodatkowo będzie można oddać głos na daną pracę na Instagramie Stowarzyszenia Zakątek 21.
 9. Głosowanie będzie trwało od 28 marca (od godziny 20:00) do 31 marca do godziny 22:00.
 10. Głosy z ankiety i te oddane na Instagramie zostaną podsumowane i na tej podstawie zostaną wyłonione trzy zwycięskie prace.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2020.
 12. Trzy najwyżej ocenione rysunki zostaną wykorzystane na stronach internetowych Organizatora, a ta która otrzyma najwięcej głosów dostanie tytuł „Wielkanocnej Kartki 2020” i zostanie wydrukowana. Organizator będzie rozsyłał ją m.in. do darczyńców z okazji Świąt Wielkanocnych.