Anna z symulatorem niemowlęcia

Innowacje społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dzisiaj w Centrum Aktywności Międzypokoleniowym „Nowolipie” odbyło się spotkanie rozpowszechniające innowacje społeczne, wypracowane w ramach projektu „„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie
rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. W klubokawiarni spotkali się innowatorzy, którzy zaprezentowali swoje pomysły z osobami, które na co dzień wspierają osoby zależne.

Lech Uliasz dyrektor Centrum aktywności miedzypokoleniowej Nowolipie

Gospodarzem tego wydarzenia był Lech Uliasz. Zaproszeni przez niego innowatorzy zapoznali nas czterema pomysłami:

Gra planszowa „Wyzwania życia”powstała z myślą o edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W grze może brać udział od dwóch do  czterech osób, które odpowiadają na pytania, a losują je  rzucając kostką. Nad odpowiedziami i dyskusją, która powinna się rozwinąć w trakcie odpowiedzi,  czuwa moderator. Osoby, które dobrze odpowiedzą na pytanie otrzymują żeton, który umieszczają na swojej planszy. Gra pomyślana jest jako pomoc do edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Różnorodność pytań i zagadnień w nich poruszana może być odpowiednio dobrana do wieku uczestników gry. Niestety gra nie jest jeszcze dostępna na rynku, ale można ją sobie samemu wydrukować. Innowatorki z Torunia poszukują inwestora, który  byłby zainteresowany drukiem i rozpowszechnieniem komercyjnym gry. Myślą też nad przystosowaniem jej dla osób porozumiewających się za pomocą protezy mowy „Mówik”.

Innowatorki z Torunia ze swoją grą

Oswajanie dorosłości to program szkoleniowy, który przygotowuje wchodzącą w dorosłe życie osobę niepełnosprawną intelektualnie do zmierzenia się z opieką nad niemowlęciem, które symuluje lalka z wbudowaną elektroniką i oprogramowaniem, dzięki któremu „zachowuje” się jak trzymiesięczne niemowle. Fundacja ma w swojej ofercie warsztaty skierowane do grupy 6 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i 3 terapeutów, którzy przyjeżdżają na 3 dni i dwie noce do Gdyni, zajmują jednoosobowe pokoje i są zaangażowane w opiekę na symulatorem niemowlęcia Karolinką, albo Karolem w dzień i w nocy. Fundacja Dom Marzeń organizuje również szkolenia dla terapeutów.

symulator niemowlęcia

Mistrzowie są wśród nas to pomysł na wzmacnianie poczucia wartości osób z niepełnosprawnością intelektualną przez przeprowadzanie dwa razy w roku „egzaminu” mistrzowskiego, na którym osoba wybiera umiejętność, której opanowanie sprawdza w praktyce komisja. Po bezbłędnym wykonaniu wybranej aktywności, takiej np. jak parzenie herbaty, osoba otrzymuje tytuł mistrzowski,  a wraz z nim przypinkę z tym tytułem. Jeśli wykona poprawnie trzy z pięciu etapów zadania otrzymuje tytuł czeladnika i mniejszą przypinkę. Ten system motywacji wzorowany jest na zbieraniu sprawności w harcerstwie i skutecznie motywuje osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności  i rywalizacji.

przypinki mistrzowskie

Ostatni pomysł „My też jesteśmy rodzicami” adresowany jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które mają dzieci, opiekują się nimi pod okiem własnych rodziców. Program ten bazuje na rodzicielstwie bliskości i komunikacji bez przemocy i ma na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich  i poczucia wartości tych osób. Innowatorki opracowały szczegółowy program spotkań dla rodziców z niepełnosprawnością i dla ich rodziców, czyli dziadków dziecka,  którego rozwój leży wszystkim na sercu.

przewodnik po programie my też jesteśmy rodzicami

Spotkanie się przy kawie, herbacie i przekąskach stwarza atmosferę, w której chętnie rozmawia się i wymienia doświadczenia. Można również swobodnie porozmawiać i dopytać o to co nas najbardziej zaciekawiło. Takie rozmowy zawsze inspirują! Dziękujemy za zaproszenie!