Dziesięć lat działalności Stowarzyszenia Zakątek 21

Stowarzyszenie Zakątek 21 założyły osoby wcześniej czynnie działające na forum internetowym „Zakątek 21”.

W 2008 roku w Wiśle odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli:

  • Monika Waćkowska-Kabaczyńska i Martin Kabaczyński
  • Alicja i Wojciech Plewnia
  • Magda i Sławomin Muszyńscy
  • Grażyna i Dariusz Olma
  • Katarzyna i Jacek Adamowscy
  • Danuta i Michał Lisieccy
  • Maja i Dariusz Tomanikowie
  • Małgorzata Sularczyk

Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326204 – 20 marca 2009 roku o godzinie 8:50.

W grudniu 2009 roku odeszli ze Stowarzyszenia Maja i Darusz Tomanikowie, którzy założyli we Wrocławiu  Stowarzyszenie „Razem”. Maja Tomanik jest jego wiceprezesem. Przyjęto wtedy w poczet członków Stowarzyszenia Zakątek 21 –  Edytę i Roberta Rzechowiczów.

W Zarządzie Stowarzyszenia Zakątek 21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska pełniła funkcję prezesa zarządu, Alicja Plewnia była wiceprezesem, a Michał Lisecki pełnił funkcję członka zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili wtedy: Magdalena Muszyńska, Grażyna Olma i Maja Tomanik.

28.01.2010 r. Maję Tomanik zastąpiła w Komisji Rewizyjnej Katarzyna Adamowska.

W roku 2011 nastąpiła zmiana w zarządzie Stowarzyszenia. Alicja Plewnia odeszła ze Stowarzyszenia. Wiceprezesem zarządu została wtedy Magdalena Muszyńska, a jej miejsce w Komisji Rewizyjnej zajęła Małgorzata Sularczyk. W tym czasie w poczet członków przyjęto Annę Grochowską.

Stowarzyszenie Zakątek 21 działało w tym składzie do 3.12.2013, kiedy odszedł z zarządu Michał Lisecki, a jego miejsce w zarządzie zajęła Grażyna Olma. W Komisji Rewizyjnej na miejsce Grażyny Olmy przyjęto Małgorzatę Sierpińską (członka Stowarzyszenia od maja 2013).

Stowarzyszenie Zakątek 21 działało w tym składzie do marca 2016 roku, kiedy na walnym zebraniu członków Monika Waćkowska-Kabaczyńska i Magdalena Muszyńska zrezygnowały pełnienia funkcji w Zarządzie. Zastąpiły je Anna Grochowska i Małgorzata Sierpińska. Miejsce Małgorzaty Sierpińskiej w Komisji Rewizyjnej zajęła Marta Całkowska (członek Stowarzyszenia od 2015 roku).

Stowarzyszenie Zakątek 21 jest dość wyjątkową organizacją, ponieważ jej członkowie są rozsiani po całej Polsce. Od początku działalności koncentrujemy się na działaniach w mediach elektronicznych: prowadzimy forum „Zakątek 21”, które jest platformą wymiany doświadczeń rodziców dzieci z zespołem Downa. Na portalu publikujemy treści ważne dla rodzin dzieci z zespołem Downa dotyczące zdrowia, zagadnień prawnych, informujemy o konferencjach i wydarzeniach związanych z obchodami Światowego Dnia Osób z zespołem Downa.

Od 2009 roku Stowarzyszenie organizuje zloty uczestników Forum Zakątek 21. Pierwszy zlot odbył się w Ustce, II w Świnnej koło Żywca, III w Sielpi koło Kielc, IV w Zażdzierzu koło PłockaV w Biskupinie, VI w Zaździerzu, VII zlot w Zażdzierzu, VIII w Chrustach koło Kielc, IX zlot w Chrustach, X zlot w Zaździerzu.

Na trzecim zlocie powstały trzy filmiki z III zlotu i film o Zakątku 21.

W  marcu 2010 roku nasze przedstawicielki uczestniczyły w gali e-wolontariatu, na której odebrały II nagrodę. Nagrodę przeznaczono na wydrukowanie zakątkowych ulotek informacyjnych, które nasze forumowiczki roznosiły do szpitali i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Stowarzyszenie organizowało wątki eksperckie:

21 pytań do Anny Regner

Wątek o suplementacji z Jarosławem Pieniakiem

Kiedy robić badania krwi – wątek eksperta o suplementacji

Wątek ekspercki o seksualności dzieciaków z Izabelą Fornalik

Wątek ekspercki z neurologopedą Mirą Rządzką

W maju 2010 roku Monika Waćkowska-Kabaczyńska otrzymała nagrodę Fundacji Polcul.

W 2012 roku Stowarzyszenie Zakątek 21 zorganizowało konkurs na Zakątkowy Blog z atrakcyjnymi nagrodami.

Nasze Stowarzyszenie recenzowało następujące książki: „Ku lepszej przyszłości” i „Nella, piękno nieoczekiwanego”.

Użytkownicy naszego Forum wzięli udział w projekcie „Autoportrety”, które publikowaliśmy na Portalu od grudnia 2012 do listopada 2013 roku.

W 2013 nasz projekt biblioteki wysyłkowej – Downoteki – otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

We wrześniu 2011 założyliśmy fanpage Stowarzyszenia Zakątek 21 na facebooku, a w 2014 grupę zamkniętą Zakątek 21

Stowarzyszenie zorganizowało sesję fotograficzną, której efekty można było zobaczyć w kalendarzu na 2015 rok.

Wiceprezes Magda Muszyńska została w 2015 roku laureatką konkursu w kategorii „Najlepsze praktyki w godzeniu roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością społeczną i zawodową”.

W sierpniu 2017 roku Stowarzyszenie dofinansowało turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Polanika w Chrustach. Dzięki dotacji ze środków TVP „Reklama Dzieciom” – 20 dzieci uzyskało dofinansowanie do tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego. W grudniu 2017 wydaliśmy kalendarz dietetyczny (dofinansowany z Fundacji PZU)przeorganizowaliśmy Portal (dofinansowanie z M. St. Warszawy).

Publikujemy na portalu sylwetki dzieci i młodzieży z zespołem Downa w projekcie „zespół talentów”.

W Krakowie 20 marca 2018 roku Stowarzyszenie Zakątek 21 otrzymało od Poradni Bioetycznej (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie) figurkę Brata Alberta z życzeniami „żebyśmy byli dobrzy jak chleb”.

Dziesięć lat minęło i najlepiej widać to po zakątkowych dzieciakach, które ze zlotu na zlot są coraz bardziej dojrzałe…

Zdajemy sobie sprawę, że okres, kiedy nasze dzieci są objęte edukacją szkolną, to najłatwiejszy czas, kiedy publiczny system edukacyjny oferuje im wiele możliwości wsparcia. Przed nimi (i nami) jednak czas dorosłości, kiedy wsparcie systemowe ogranicza się do WTZ i ŚDS, w których liczba miejsc jest mocno ograniczona.

W następnym dziesięcioleciu więc czekają na nas nowe wyzwania.

1 thought on “Dziesięć lat działalności Stowarzyszenia Zakątek 21”

Comments are closed.