Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Zakątek 21

W weekend 22-24 lutego spotkaliśmy się w ośrodku Dolce Vita w Ustroniu, żeby dopełnić formalności związanych z działalnością Stowarzyszenia Zakątek 21. Zarząd Stowarzyszenia przedstawił Sprawozdanie Roczne z działalności w 2018roku, a  Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z kontroli dokumentacji finansowej Stowarzyszenia Zakątek 21. Na podstawie rekomendacji Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium i członkowie stowarzyszenia przyjęli w Uchwale nr 1. Sprawozdanie Finansowe za rok 2018. Uchwałą nr 2 walne zebranie członków Stowarzyszenia Zakątek 21 postanowiło pokryć stratę w wysokości 732,77 zł z funduszu statutowego.

W dalszej części obrad zapadły decyzje dotyczące planowanych działań  w roku 2019. Będzie to rok jubileuszowy dla naszej organizacji, która 21 marca bieżącego roku będzie świętować dziesięciolecie działalności.

członkowie Stowarzyszenia na walnym zebraniu

walne zabranie członków stowarzyszenia

Jako, że członkowie Stowarzyszenia mieszają w różnych częściach Polski, walne  zebranie było również okazją do świętowania .

Wspólna kolacja

 

kolacja członków

I  jubileuszowy tort

krojenie tortu

Zdjęcia robili: Magura, Kabatka, Lusi, Magda.

Jak spędzały czas nasze dzieci w Ustroniu można zobaczyć na stronie „z życia stowarzyszenia”