dzieci rysują

Konkurs na Bożonarodzeniową Zakątkową Kartkę 2018

Ogłaszamy konkurs na Bożonarodzeniową Zakątkową Kartkę 2018 i zapraszamy – wszystkie dzieci z zespołem Downa małe i duże – do wzięcia w nim udziału! Wystarczy nieduża kartka papieru, kredki, farby, trochę kleju, brokat, cekin, wata, nieograniczona niczym wyobraźnia, lekkie wsparcie mamy, taty, brata i jest! Piękna kartka świąteczna. Teraz tylko zdjęcie tego dzieła, imię Autora, wiek i ekspresem pocztą mailową na nasz adres trzeba wysłać: info@zakatek21.pl
Na konkursowe kartki czekamy do 27 listopada.

Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane przez Zakątkowiczów (użytkowników Forum Zakątek 21 i fejsbukowej Grupy Zakątek 21) trzy najładniejsze. Te oceni jury i wybierze kartkę, która otrzyma tytuł Bożonarodzeniowej Zakątkowej Kartki 2018. Na finalistów czekają nagrody!

Konkurs bez ograniczeń wiekowych. Temat: Święta Bożego Narodzenia. Technika dowolna. Czekamy na prace Waszych dzieci!

Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest stworzenie rysunku o tematyce bożonarodzeniowej.
2. Organizatorem konkursu jest Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa, dalej Organizator.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z zespołem Downa bez ograniczeń wiekowych.
4. Rysunki mają zostać wykonane na papierze w dowolnym formacie i dowolną techniką.
5. Praca powinna zostać podpisana wg wzoru: imię Autora, wiek.
6. Rysunek należy sfotografować, a zdjęcie w dobrej rozdzielczości należy przesłać na adres info@zakatek21.pl w terminie do 27 listopada 2018 r.
7. Nadesłane prace zostaną poddane głosowaniu Czytelników. Głosowanie odbędzie się za pomocą stosownej ankiety umieszczonej na łamach strony internetowej Organizatora www.zakatek21.pl/forum lub w inny, określony przez Organizatora sposób, podany do publicznej wiadomości nie później niż 28 listopada 2018 r.
8. Głosowanie Czytelników będzie trwało od 29 listopada do 1 grudnia 2018 r. do północy.
9. Spośród trzech najwyżej ocenionych rysunków Jury w składzie: Anna Grochowska, Marta Całkowska i Maria Grochowska wybierze kartkę, która otrzyma tytuł „Bożonarodzeniowej Zakątkowej Kartki 2018” i stanie się kartką świąteczną, którą Organizator będzie rozsyłał do swoich darczyńców z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2018 r.
11. Pozostałe dwie finałowe prace – w razie potrzeby – zostaną wykorzystane przez Organizatora jako zdjęcie w tle na stronie prowadzonej w facebooku.
12. Trzy finałowe kartki zostaną nagrodzone rzeczowymi upominkami, których fundatorem jest Organizator.
13. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.
14. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

1 thought on “Konkurs na Bożonarodzeniową Zakątkową Kartkę 2018”

Comments are closed.