Konferencja w Poznaniu

Konferencja w Poznaniu

Już tylko przez trzy dni można zarejestrować się, aby wziąć udział w Konferencji „Wielodyspcyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Możliwości terapii w obrębie części twarzowej czaszki”, która odbędzie się 2 grudnia 2018 roku w Poznaniu, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM przy ulicy Przybyszewskiego 37a. Organizatorzy zapraszają do udziału także rodziców dzieci z zespołem Downa.

Specjaliści, którzy maja wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z trisomią 21 omówią zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń aparatu mowy i gryzienia, słuchu i widzenia. Omówione zostanie stosowanie EGCG oraz wsparcie dietetyczne osób z zespołem Downa. Warunkiem niezbędnym do potwierdzenia udziału w konferencji jest wniesienie opłaty uczestnictwa najpóźniej do 13.11.2018 r. (dla rodziców  opłata wynosi 50 zł).

Rejestracja na stronie organizatora pod linkiem

Program Konferencji (2 grudnia):

9:30-9:35 Otwarcie Konferencji: Prof. dr hab. n.med. M. Iskra, Dr hab. n.med. D. Formanowicz
9:35-9:55 Wykład inauguracyjny Genetyka i epigenetyka w trisomii 21. Prof. dr hab. n.med. A. Latos-Bieleńska (UM w Poznaniu)

Wykłady:
Sesja I. Przewodniczący: Maria Iskra, Dorota Hojan-Jezierska
9:55-10:15 Wady zgryzu. Prof. dr hab. n.med. T. Matthews-Brzozowska (UM w Poznaniu)
10:15-10:30 Płytka podniebienna. Prof. dr hab. n.med. T. Matthews-Brzozowska (UM w Poznaniu)
10:30-10:35 Dyskusja
10:35-11:05 Przerwa na kawę

Sesja II. Przewodniczący: Anna Latos-Bieleńska, Teresa Matthews-Brzozowska
11:05-11:20 Choroby przyzębia. Dr hab. n.med. M. Wyganowska-Świątkowska (UM w Poznaniu)
11:20-11:35 Dieta w z Downa. Dr n.med. J. Uchman (Centrum Medyczne Panacea, Poznań)
11:35-11:50 Suplementacja EGCG. Dr hab. n.med. M. Wyganowska-Świątkowska (UM w Poznaniu)
11:50-12:05 Wybrane techniki manualne wspomagające obszar ustno-twarzowy. Dr n.hum. A. Regner (UM we Wrocławiu)
12:05-12:10 Dyskusja
12:10-12:40 Przerwa na kawę

Sesja III. Przewodniczący: Maria Pioruńska-Stolzman, Alicja Sekula
12:40-12:50 Projekt Eurolinkcat. Prof. dr hab. n.med. A. Latos-Bieleńska (UM w Poznaniu)
12:50-13:05 Asystent osoby z niepełnosprawnością. Dr n.med. Maja Matthews-Kozanecka (UM w Poznaniu)
13:05-13:20 Raport: Aktualny stan opieki nad osobami z zD w Polsce. Dr n.med. M. Zazula (UJ w Krakowie)
13:20-13:25 Dyskusja
13:25-14:00 Przerwa na kawę

Sesja IV. Przewodniczący: Dorota Formanowicz, Marzena Wyganowska-Świątkowska
14:00-14:15 Zaburzenia słuchu. dr hab. n.med. D. Hojan-Jezierska (UM w Poznaniu)
14:15-14:30 Problemy foniatryczne/audiologiczne. Dr hab. n.med. Alicja Sekula (UM w Poznaniu)
14:30-14:45 Zaburzenia widzenia okiem okulisty. Dr n.med. C. Helak-Łapaj (UM w Poznaniu)
14:45-15:00 Zaburzenia widzenia okiem optometrysty. Dr n.med. H. Buczkowska (UM w Poznaniu)
15:00-15:05 Dyskusja

15:05-15:10 Zakończenie konferencji

Warsztaty:
12:20-13:00 oraz 13:10-13:50 Wybrane techniki manualne wspomagające obszar ustno-twarzowy.
Dr n.hum. A. Regner (UM we Wrocławiu)
12:20-13:00 oraz 13:10-13:50 Dieta w zespole Downa. Dr n.med. J. Uchman (Centrum Medyczne Panacea, Poznań)

Patronat:
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. n.med. Andrzej Tykarski
Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. n.med. Zbigniew Krasiński

Organizator: Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej UMP