afilacje komentatorów raportu

Raport o problemach rodzin dzieci z zespołem Downa

Naukowcy z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wraz z Poradnią Bioetyczną i Fundacją „Jeden z nas” opublikowali raport w ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa.

W poniedziałek, 19 marca, zaprosili na konferencję prasową, do auli Uniwersytetu przy ulicy Bernardyńskiej 3 w Krakowie dziennikarzy, naukowców i nasze Stowarzyszenie Zakątek 21.

Gmach Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie

Celem konferencji było zapoznanie mediów z raportem, który powstał po pogłębionej analizie ankiet wypełnianych pod koniec ubiegłego roku przez rodziców dzieci z zespołem Downa.

Współautorami i komentatorami raportu są specjaliści z kilkunastu czołowych polskich  ośrodków medycznych i  akademickich  min. profesorowie: Ewa Stachowska z Pomorskiego UM w Szczecinie,  Robert Śmigiel z UM we Wrocławiu,  Anna Latos-Bieleńska z UM w Poznaniu, Wojciech Branicki z UJ w Krakowie,  Barbara Mroczko z UM w Białymstoku, Joanna Wojtkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Małgorzata Krajnik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i profesorowie z Uniwersytetu Papieskiego ksiądz Tadeusz Biegasa i ksiądz Grzegorz Hołub.

zdjęcie z konferencji prasowej

stól prezydialny z członkami konferencji prasowej
zdjęcie uczestników konferencji prasowej

Raport wzbudził pozytywną odpowiedź środowiska lekarskiego, której przejawem będzie zorganizowanie konferencji poświęconej etyce lekarskiej w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 17 maja br. w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie.

Cały raport, 133 stron, dostępny jest do pobrania na stronie Fundacji „Jeden z nas”.

Na ostatniej stronie  raportu są umieszczone adresy mailowe autorów i komentatorów raportu, którzy  w ten sposób zachęcają zainteresowane osoby do kontaktowania się z nimi.

Telewizja regionalna TVP3 Kraków poświęciła raportowi kilka minut w programie informacyjnym

Stowarzyszenie Zakątek 21 otrzymało Statuetkę Brata Alberta w uznaniu roli jaką pełni w informowaniu i wspieraniu rodziców dzieci z zespołem Downa.

 statuetka przedstawiająca Brata Alberta Chmielowskiego
Do statuetki dołączono życzenia: „żebyśmy- jak Brat Albert Chmielowski- byli dobrzy jak chleb”

Dziękujemy Poradni Bioetycznej za to wyróżnienie i postaramy się wypełnić życzenia treścią…

4 thoughts on “Raport o problemach rodzin dzieci z zespołem Downa”

  1. Ja również się cieszę, że dostrzeżono wartość jaką jest obecność Zakątkowego Forum w internecie i wielorakie wsparcie, jakiego udziela rodzinom dzieci z zespołem Downa od prawie 12 lat. To zbiorowa praca członków Stowarzyszenia Zakątek 21.

  2. Gratuluje – statuetki – i za trud włożony w funkcjonowanie Stowarzyszenia Zakątek21.

Comments are closed.