Dyrektywa RODO/GDPR

Raport NIK o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

Dziecko niepełnosprawne ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na każdy etap edukacji. Zawarte są w nim zalecenia dotyczące jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i wsparcia, jakie powinno uzyskać w placówce, w której będzie realizowało obowiązek szkolny. Rodzic dziecka niepełnosprawnego ma prawo wybrać dla swojego dziecka każdą szkołę, nawet taką, którą nie znalazła się w zaleceniach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Okazuje się, że w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu z latami ubiegłymi ilość uczniów niepełnosprawnych realizujących swój obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych wzrosła o 11%. Wynika z tego, że rodzice dzieci niepełnosprawnych coraz chętniej wybierają szkoły ogólnodostępne dla swoich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK) obejmująca 28 ogólnodostępnych szkół i przedszkoli, stwierdziła rozbieżność między prawem uczniów z niepełnosprawnościami do uzyskania właściwego wsparcia, a praktyką.

W połowie z badanych placówek w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 nie w pełni prawidłowo planowano, realizowano i ewaluowano działania wspierające dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. Nie przestrzegano określonych przepisami procedur opracowania i aktualizacji dokumentów będących podstawą wsparcia, tj. indywidualnych programów edukacyjno– terapeutycznych (IPET)

W badanych placówkach pojawiły się rozbieżności w przejściu od ogólnych zaleceń sformułowanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego do przypisania odpowiedniej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Przydzielano te zajęcia osobom, których kwalifikacje nie gwarantowały realizacji wszystkich zaleceń wynikających z orzeczeń i nie dokonywano okresowej analizy efektywności udzielanego wsparcia, która ma na celu ocenę funkcjonowania ucznia i modyfikację (w razie potrzeby) indywidualnego programu nauczania.

Nauczyciele i specjaliści wskazali na następujące czynniki, które w ich ocenie, utrudnią nauczanie włączające w zbyt licznych klasach szkoły ogólnodostępnej:

-brak wsparcia dodatkowych osób i specjalistów, zbyt małą ilość godzin dodatkowych terapii, a także na niewystarczające wsparcie merytoryczne i doradcze.

Raport NIK wykazał, że w 75 procentach placówek nie wykorzystano istniejących możliwości zapewnienia właściwego finansowania kształcenia specjalnego.

Cały raport dostępny jest na stronie NIK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.