logo "Zakochaj się w Warszawie"

Zaczynamy zmiany na portalu!

Koniec roku 2017 w Stowarzyszeniu „Zakątek 21” będzie pracowity. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa dofinansuje modernizację naszego portalu, który powstał w roku 2009, aby skutecznie informować i upowszechniać wiadomości związane z trisomią 21-go chromosomu, zwaną potocznie zespołem Downa.

Od kilku lat w Stowarzyszeniu „Zakątek 21” dojrzewał projekt modernizacji strony internetowej, dostosowania jej do urządzeń mobilnych i ułatwienia publikowania nowych treści, szczególnie wizualnych. Portal otrzyma nową szatę graficzną, a zgromadzone na nim treści zostaną uporządkowane według nowych kategorii i otagowane tak, aby ułatwić ich wyszukiwanie w serwisie.

Przebudowując nasz portal zastosujemy się, zgodnie z zaleceniem Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa, do wymogów WCAG 2.0 tzn. przystosujemy serwis internetowy do korzystania przez osoby niepełnosprawne.